Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фирма на "Телелинк БСГ" участва в проект за „дигитална раница“

Дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще участва в Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД. Проектът, който ще разработва той е „Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея“. Общата работа на консорциума за Министерството на образованието и науката е за 25 836 881.51 лева без ДДС.

Дъщерното дружество на „Телелинк БСГ“ ще извърши работи за 11 045 266.85 лв. без ДДС, съобщиха от  компанията майка.

Единната платформа за електронно образование ще осигури възможност на всички учители в страната да създават качествено дигитално образователно съдържание чрез интуитивни инструменти, като в резултат ще се улесни и промени начинът на преподаване и усвояване на учебния материал от учениците. Достъп до платформата ще имат всички ученици, учители и родители.

Акциите на „Телелинк БСГ“ добавиха 1.42% към цената си след новината за този договор. Днес книжата на холдинга се търгуват по 14.30 лв. за един брой, което оценяма компанията на 176.25 млн. лв. пазарна капитализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във