Банкеръ Daily

Стоян Мавродиев:

Финансовото законодателство трябва да бъде допълнено

"Банковата криза в България изостри вниманието на обществеността и политиците върху важността от добре функциониращи защитни механизми за вложителите, инвеститорите и финансови институции. Затова са необходими не просто допълнения във финансовото законодателство, а и преосмисляне на цялостната стратегия по тези проблемни въпроси." Това е заявил председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев по време на работно посещение в Ирландия. Той е разговарял с гуверньора на Централната банка на Ирландия Патрик Хонахън, зам.-гуверньорите Сирил Ру с Штефан Герлах и директора по надзора на финансовите пазари Гарет Мърфи.

На срещите са обсъдени и въпроси, свързани с макропруденциалния надзор, защитата на правата на потребителите на финансови услуги, управлението на последствията от системна банкова криза при практически пълна национализация на банковия сектор. Коментирани са и мерките, предприети от ирландския финансов регулатор за запазването на ликвидността и прозрачността на пазарите на ценни книжа в тези условия. Разгледани са били и ползите и предизвикателствата от присъединяването към единния банков надзор, важността от приемане на  законодателството в областта на реструктурирането на кредитни институции, както и значението на навременната и ефективна комуникационна стратегия от страна на финансовите  институции и регулаторите за минимизиране на последствията върху доверието във финансовата система.

Гуверньорът Хонахън е подчертал важността от незабавния достъп до механизма на Спешна помощ за осигуряване на ликвидност (ELA) на Европейската централна банка, от който Ирландия, като страна от Еврозоната, е имала при избухването на кризата през 2008 година. Привличането на независими чуждестранни консултанти за оценка на банковата система пък е способствало за повишаването на доверието към регулатора и прилаганите от него мерки от страна на ЕЦБ, институционалните инвеститори и обществеността.

Според Мавродиев включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната, трябва да бъдат възприети като национални приоритети със стратегическо значение. "Реализирането им пък ще спомогне за повишаване на доверието в банковия надзор и регулация над банките в страната, запазването на финансовата стабилност у нас и по-добра защита на икономиката ни от сътресения", е посочил още председателят на КФН.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във