Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото ведомство ще сключи договор за депозит с ПИБ

Министерският съвет даде съгласие министърът на финансите Владислав Горанов да сключи договор за депозит с „Първа инвестиционна банка” АД (ПИБ), представляващ държавна помощ при съобразяване с условията по Решението на Европейската комисия.

Тази мярка е част от плана за преструктуриране на ПИБ, който предвижда удължаване на срока на държавния депозит в размер на 900 млн. лв. да бъде с максимален срок до 18 месеца, т.е. до 28 май 2016 г.

На 25 ноември ЕК одобри нотифицираната индивидуална държавна помощ в полза на „ПИБ” АД. Комисията установи, че ликвидната подкрепа от България за ПИБ отговаря на правилата за държавна помощ на ЕС и че мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и финансова система.

България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден – на 29.06.2014 г. Поради ограничения, свързани с лимита на новопоет дълг съгласно Закона за държавния бюджет за 2014 г., този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 година. В следствие на това МФ нотифицира пред ЕК нова държавна помощ за преструктуриране в полза на „Първа инвестиционна банка” АД.

ПИБ ще се задължи да спазва условията и ограниченията по Решението на Комисията и приложението към него, което ще е неразделна част и от договора за срочен депозит, както и всички други условия, определени от Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във