Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство преотвори емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа

Министерството на финансите преотвори емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 година, която беше пусната в обращение на 27 септември 2017 година.

На проведения на 23 октомври  аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 85 млн. лв., с което обемът на емисията достигна 170 млн. лв.

Среднопретеглената доходност възлезе на 0,42 процента, като в сравнение с първия аукцион за емисията, намалява с 27 базисни пункта. Отчетеният на аукциона спред спрямо германските федерални облигации в този матуритетен сегмент е в размер на 37 базисни пункта и намалява с 26 базисни пункта в сравнение с резултатите от предходния аукцион.

Общият размер на подадените поръчки достигна 188,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,21. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 60,09%,  следвани от пенсионните и гаранционните фондове с 28,15% и други инвеститори с 11,76%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във