Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство отчете 1.58 млрд. лв. бюджетен излишък

На база на предварителни данни и оценки към април 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1.58 млрд. лв. (1,4 % от прогнозния БВП), обяви Министерството на финансите.

Според оценките на МФ бюджетното салдо се влошава номинално с 1.1 млрд. лева спрямо същия период на 2019 г., когато е отчетен излишък в размер на 2.699 млрд. лева.

Обяснението за намалението е, че се отчита забавяне в приходите поради негативните ефекти от кризата, както и от удължаването на сроковете на плащането на данъци от бизнеса. 

Съпоставено с първите четири месеца на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към април 2020 г. се свиват с 875,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 358,5 млн. лева.  В приходната част на консолидираната фискална програма се отчита забавяне основно при корпоративните и други данъци, ДДС от внос и приходите от такси. Към края на април се прогнозира приходите в бюджета да са 14.65 млрд. лева. 

Разходите са в размер 13.07 млрд. лева. За сравнение към края на април 2019 г. те са били в размер на 12.47 млрд. лева.

"Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи и други", уточнява Министерството на финансите.

Финансовото министерство очаква негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца.

При първата актуализация на бюджета бе записано, че в края на годината ще бъде отчетен 3.5 млрд. лв. дефицит. Идеята на финансовия министър Владислав Горанов е да финансира дефицита с увеличение на държавния дълг. Очаква се съвсем скоро страната ни да продаде облигации на международните пазари зад 2 млрд. евро.

Освен за финансирането на очаквания бюджетен дефицит, те ще покрият и 700-те млн. лв., с които бе увеличен капиталът на Българската банка за развитие. 

Правителството получи мандат от Народното събрание да увеличи държавния дълга със 7.8 млрд. лева. до 10 млрд. лева през 2020 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във