Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство не одобри поръчките за 10-годишни ДЦК за 50 млн. лева

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки на проведения на 28 септември аукцион за продажба на 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева, деноминирани в лева и с падеж 22 април 2025 година.

Решението кореспондира със състоянието на фиска и търсенето на най-благоприятни условия на финансиране, съобщиха от ведомството.

Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, отчитайки както пазарното състоянието и перспективи, така и необходимостта от обезпечаване на диверсифицирани източниците за финансиране.

До участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност от близо 122.86 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки за 49.8 млн. лева. Това става ясно от сайта на Българска народна банка, която играе ролята на фискален агент на правителството. Така коефициентът на покритие се явява 2.46, или с други думи – заявеното количество е надхвърлило 2.46 пъти предлаганото. Въпреки това финансовото министерство е отменило поръчките заради поисканата по-висока доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във