Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство не одобри поръчките на аукциона за 25-годишни ДЦК

На 22 януари Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на 25-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 24 януари 2043 година и с обем от 100 млн. лв. Участниците на пазара проявиха засилен интерес към емисията, като подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 139,9 млн. лева.   

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска, както и целта за финансиране при оптимално възможна цена.

Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състоянието, така и необходимостта от дългово финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във