Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВИТЕ НАДЗОРНИЦИ СЪЗДАДОХА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Общата политика между надзорните институции, контролиращи банките, застраховането, пенсионноосигурителните фондове, пазара на ценните книжа и... строителството, занапред ще се формира от специален консултативен съвет. Той бе учреден на 26 март, като под меморандума за създаването му са се подписали подуправителката на БНБ Емилия Миланова, изпълнителният директор на Агенцията за застрахователен надзор Румен Гълъбинов, Любомир Велков - председател на Държавната комисия по ценните книжа, и Бисер Петков, председател на Държавната агенция за осигурителен надзор.Противно на някои подмятания в медиите, създаването на съвета не е прелюдия към изграждането на обща структура, която да обединява всички изброени надзорни институции. Той има само съвещателни функции. Целта е участниците в него да координират действията си и да обменят информация помежду си, което ще им даде възможност по-ефективно да надзирават поверените им пазари.Съветът ще се събира най-малко веднъж на шест месеца, като не по-късно от пет дни преди срещата членовете му ще уточняват писмено въпросите, които ще обсъждат. За всяко заседание ще се води протокол, а решенията на него ще се вземат с единодушие.Участниците в консултативният съвет ще запазят своята самостоятелност. Това се отнася най-вече за банковия надзор, чиято независимост от доста време е трън в очите на някои политически и бизнессреди. Те все още сънуват как ще го претопят, като го вкарат в една обща структура с останалите надзорни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във