Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ - ХИТЪТ НА ПАЗАРА

Банковата система в България за втори път през последните осем години ще смени своя облик. В периода от 1997 до 2005 г. финансово-кредитният сектор бе почти изцяло овладян от чуждестранни капитали. В резултат от 29 банки в страната само десет - ПИБ, СИБАНК, ДЗИ Банк, ЦКБ, Общинска банка, Корпоративна банка, ЮНИОНБАНК, ИНВЕСТБАНК, ТЕКСИМБАНК и Насърчителна банка, останаха, условно казано, български. Общият размер на балансовото им число е 6.6 млрд. лв. и формира едва 24% от всички банкови активи в страната. От 2003 г. във финансово-кредитния сектор започна да се налага една нова тенденция. Банките постепенно се превръщат в център на големи финансови групи, които разполагат със специализирани дружества в областта на застраховането, пенсионното и здравното осигуряване, лизинга и управлението на активи.В българското законодателство се прави разлика между банкова и финансова група. И тя произтича от фирмата майка. Когато кредитната институция притежава останалите дъщерни дружества - се говори за банкова група. В случай че собственик на няколко финансови компании е застрахователно дружество, както е при ДЗИ, става дума за финансова група. Съществуват и случаи, когато регистрирани по търговския закон компании са собственици на няколко дружества чиято дейност е в областта на финансите. Пример в това отношение са Ти Би Ай България и ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт. И двете притежават по няколко дружества, работещи в областта на застраховането, пенсионното осигуряване, управлението на активи и инвестиционното посредничество. За такива групи в момента експерти от БНБ, Комисията по финансов надзор (КФН) и Министерството на финансите подготвят закон за финансовите конгломерати. Според него на контрол от страна на специализиран орган ще подлежи всяка фирма, ако над 40% от всички активи на дъщерните й дружества са в областта на финансите - кредити, ипотеки, пенсионни и здравни осигуровки, сделки с ценни книжа и взаимни фондове.Всъщност възникването на банкови и финансови групи у нас, както и на финансови конгломерати следва модела за развитие, наложен в страните от Западна Европа, където специфичните финансови услуги са поверени на специализирани дружества, които са поделения на банките. Италианската група УниКредито например освен че притежава дъщерни кредитни институции в Цяла Европа е собственик на специализирани структури за управление на активи и за финансиране на големи корпоративни проекти - УниКредит Прайвит Банкинг, УниКредит Медиокредито, УниКредито Банка Импреса. Собственост на италианската група е взаимният фонд Пайниър, както и специализираната фирма за жилищни и автомобилни заеми Локат. Дъщерните компании на френската групировка Сосиете женерал пък пълнят цели шест страници в годишния й консолидиран отчет. Целта на подобни силно разклонени финансови мрежи е кредитните институции да обхванат целия спектър от финансови услуги, да увеличат приходите си и в същото време по-правилно да разпределят риска, с който са свързани отделните финансови операции. Образно казано, политиката за създаване на банкови групи е подчинена на девизаВсичко под небесатаУнгарската ОТР, която в края на 2003 г. купи 100% от Банка ДСК, първа декларира, че ще развива българската институция като финансова група. Ето защо в началото на 2004 г. банката се освободи от дела си - 36.36% от капитала в Булстрад ДСК Живот, продавайки го на нейния мажоритарен собственик Ти Би Ай. На 13 април същата година БНБ издаде разрешение на Банка ДСК да притежава 26% от капитала на новосъздадената ДСК Гаранция АД. Останалите 74% станаха собственост на унгарския застраховател ОТП - Гаранция, чийто едноличен акционер е банка ОТР. Основната дейност на дружеството е сключването на застраховки Живот по всички ипотечни и потребителски заеми, които банката отпуска на своите клиенти. Кредитополучателите обаче не плащат отделна такса за тази застрахова, тя просто е калкулирана в цената на комисионите и лихвите, които банката събира от гражданите по потребителските и ипотечните кредити. Така че мотивацията за създаването на ДСК Гаранция е повече от ясна - става въпрос за доста солиден бизнес, осигуряван й през банковите структури. Само за пример - в средата на 2005-а общият брой на отпуснатите от спестовната институция заеми за граждани е над 1 милиона, а общият им размер възлиза на 2.1 млрд. лева. Е, част от тези пари се отливат и към ДСК Гаранция, което пък е и начин за преструктуриране на данъците.Освен в застрахователния бизнес Банка ДСК и нейният собственик унгарската ОТР се опитват да разширят бизнеса си и в социалното осигуряване. На този пазар работи спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна компания Родина, в която Банка ДСК притежава 98% от капитала. Активите на тази фирма, както и на застрахователното дружество пък се управляват от създаденото на 22 декември 2004 г. ДСК Управление на активи. В него банката притежава 66% от капитала, а останалите 44% са на ОТР Асетс Мениджмънт, дъщерно дружество на унгарската ОТР.През лятото на 2005 г. Банка ДСК се установи и на лизинговия пазар. Заедно с унгарската Меркантил банк (дъщерно дружество на ОТР) тя учреди ДСК Лизинг, в която двете институции притежават по 50% от капитала от 200 хил. лева. Първоначално лизинговата компания ще финансира покупки на нови и стари (до пет години) автомобили, а след време ще започне да предлага и лизинг на машини и съоръжения, както и на имоти.Обликът на групата на Банка ДСК се допълва от дъщерните дружества ДСК Транссекюрити и ДСК Турс. ДСК Транссекюрити е специализирана в инкасовите услуги. Засега дейността й е почти изцяло свързана с обслужването на клоновете на банката, но бъдещото й развитие до голяма степен зависи от това дали ще успее да сключи договори за доставка на ценни пратки и на други кредитни институции. На ДСК Турс - фирма, която притежава и управлява почивните бази на Банка ДСК, пък се възлагат надежди, че ще успее да се наложи в туристическия бизнес. Собствениците на спестовната институция са наясно, че трябва да направят инвестиции за обновяването на почивните бази, които управлява дружеството, за да може те да привличат български и чуждестранни туристи. Във всеки случай отсега е ясно, че Банка ДСК няма да влага пари в ДСК Турс. Вероятно и с това ще се заеме някоя от дъщерните фирми на банка ОТР, която също има дружество, работещо в областта на туристическите услуги. ОББ е друга кредитна институция, която оформя облика си като банкова група. През 2004 г. тя учреди ОББ Асетс мениджмънт - дружество за управление на активи, на което банката е едноличен собственик. То ще се занимава с управлението на средствата на ОББ Балансиран фонд и на двете застрахователни компании на ОББ, които са в процес на учредяване. Съветът на директорите на банката е взел решение да създаде общозастрахователна компания ОББ Дженеръл Иншурънс и животозастрахователна ОББ Лайф Иншурънс. Според изпълнителния директор на ОББ Христос Кацанис в момента се изработва специална схема за разпределението на акциите от капитала на двете дружества. Едва след като тя стане готова, ще бъде ясно какъв дял от тях ще притежава банката.ОББ засега не възнамерява да учредява собствена лизингова компания, тъй като успешно работи с Интерлийз, дъщерно дружество на Национална банка на Гърция, което е на българския пазар от 1995 година.Обединението между Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНКзадължително ще доведе до сливането на идентичните им дъщерни структури. Ейч Ви Би Банк Биохим притежава 20% от Биохим Лизинг България, чийто мажоритарен акционер е Банк Аустрия Кредитанщалт Лизинг, а ХЕБРОСБАНК е собственик на Хеброс лизинг - фирма с капитал от 550 хил. лв., която придоби през 2002 г. от Орел Г холдинг. Чрез Хеброс лизинг банката притежава и компанията Хеброс Ауто, която предоставя автомобили на лизинг. Освен това тя е мажоритарен собственик на Оптима Файненшъл Сървисиз ООД. Фирмата ще се занимава с доставката на банкноти и монети по банковите клонове и с предоставяне на услуги в областта на охраната им.Най-новата банкова група у нас е тази на Райфайзенбанк (България)Кредитната институция попадна в тази категория, след като на 1 септември 2005 г. БНБ й даде разрешение да учреди Райфайзен Асетс Мениджмънт - дружество за управление на активите с капитал от 250 хил. лева. Това е втората по ред дъщерна фирма на банката, с чието създаване тя се превръща в банкова група. Първата е Райфайзен лизинг, която бе вписана в търговския регистър през 2004 година.Бизнес структурите на финансовия пазар не се ограничават само с банковите групи. Най-развитите холдингови обединения у нас всъщност са т.нар. финансови групи, чието сърце не са банките, а други финансови компании. ДЗИ е едно от тези дружества. Фирмата е собственост на контролираното от Емил Кюлев Контракт София АД, който през август 2002 г. закупи за 21.5 млн. евро 80% от акциите на държавната по онова време застрахователна компания. Чрез нея Кюлев сложи ръка на ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Живот, ДЗИ Консулт Лизинг, ДЗИ Инвест и ДЗИ Отдих и Туризъм. През юли 2003 г. бе създадено и ДЗИ Пенсионно осигуряване, а няколко месеца след това и Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ. На 27 ноември 2003 г. ДЗИ стана собственик на 60% от капитала на РОСЕКСИМБАНК, като изкупи част от акциите на други дружества собственост на Кюлев. След тази операция името на кредитната институция бе сменено на ДЗИ Банк. В момента групата управлява активи за повече от 2 млрд. лв. и се опитва да се наложи като лидер на пазара на финансови услуги в България.Алианц България Холдинг е центърът на друга финансова група. Собственик на 67% от акциите й е могъщият германски застраховател Алианц. Холдингът притежава общозастрахователното дружество ЗПАД Алианц България, ЗАД Алианц България живот и ЗАД Енергия. Негова собственост са мажоритарният пакет акции в пенсионноосигурителното дружество Алианц България в банката, носеща същото име, в застрахователния брокер България Нет и в Алианц България Финансиер.Всички изброени дотук групи попадат под опеката или на БНБ, или на Комисията за финансов надзор (КНФ). В България обаче съществуват мощни обединения, чиито фирми майки по закон не попадат под регулациите нито на Централната банка, нито на КФН. Става дума за Ти Би Ай Българиякоято притежава цяла мрежа от фирми, специализирани във финансовите услуги. Тя е собственик на застрахователните компании Булстрад, Булстрад живот, Булстрад здравно осигуряване и на пенсионноосигурителния фонд Доверие. Ти Би Ай България притежава мажоритарен дял в дружествата Ти Би Ай Инвест, Ти Би Ай Асетс Мениджмънт, Ти Би Ай Кредит, Ти Би Ай Лизинг. Нейни структури са и взаимните фондове Ти Би Ай Евробонд и Ти Би Ай Динамик.Холдинги от типа на Ти Би Ай България са широко разпространени в развитите европейски държави и за да бъде осигурен единен контрол върху дейността им, Европейската комисия издаде директива за финансовите конгломерати. Както вече стана дума, тя ще бъде приложена у нас със създаването на специален закон, който в момента се разработва от експерти на БНБ, КФН и Министерството на финансите. Според него за финансов конгломерат ще се смятат всяко едно фирмено обединение, ако 40% от общия размер на активите на всичките му дъщерни дружества са свързани с финансовите пазари. Ти Би Ай България безспорно отговаря на това изискване и след приемането на подготвяния закон дейността му ще бъде строго контролирана от надзорните органи. Всъщност изготвянето и приемането (очаква се това да стане в средата на 2006 г.) на този нормативен акт ще даде възможност за по-строг контрол над всички обединения - банкови, застрахователни и други, на нашия пазар. Той ще позволи да се изчислява капиталовата база на групата, степента на пазарния, на кредитния, на валутния и на оперативния риск, който нейните дружества съвкупно поемат, както и за проследяване на транзакциите между тях. Целта е да бъдат засичани навреме и преустановявани всякакви опити за прехвърляне на средства между дружествата от конгломерата с цел временно да се запушват капиталови дупки в една или друга фирма от неговите структури. По този начин ще се гарантират стабилността на всички фирми в групировката и интересите на нейните клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във