Банкеръ Daily

Валери Белчев:

Финансовият сектор в България прилага "зелени" политики

България е постигнала значителен напредък в разширяването на обхвата на механизмите за ангажиране на финансовия сектор в прилагането на зелените политики. Tова заяви министърът на финансите Валери Белчев по време на участието си в годишната среща на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от Министерството на финансите.

Фокус на дискусиите са средносрочните и дългосрочните глобални предизвикателства в областта на климатичните промени, дигиталната трансформация, трансформиране на споделените ценности и приоритети, както и плановете за изграждане на зелено, приобщаващо и устойчиво бъдеще.

Служебният финансов министър изрази увереност, че с напредването на този процес все по-голямо значение за постигането на целите ще имат дефинирането им и организирането на последващи действия.

„Бихме искали да насърчим използването на многостранни механизми, за да улесним установяването на прости, но ефективни стандарти за таксономии, които биха ни позволили по-добре да формулираме, да комуникираме и управляваме политиките за опазване на околната среда“, отбеляза Белчев.

От Министерството на финансите припомнят, че ведомството изпълнява редица мерки за разширяване на сътрудничеството с Организацията и за изпълняване на изискванията за пълноправно членство. В резултат на предприетите от МФ усилия през 2015 г. България се присъедини към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР и към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, а през 2016 г. към Приобщаващата рамка за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) и стана страна по Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси.

В съответствие с целите на приетата Пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР и изготвения в близка координация с ОИСР План за действие през 2019-2020 г. в областта на фискалните въпроси, през 2019 г.  страната ни се присъедини и към Глобалната статистическа база данни за приходите и към Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия.  

От 2020 г. Министерството на финансите участва и в работата на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване и неговите работни формати, като е отправена молба за включване на България в дейността на този комитет със статут „гост“. МФ е със статут на „член“ на Международната мрежа за финансово образование към ОИСР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във