Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Финансовият сектор: растежът буксува

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическата ситуация през последното тримесечие на 2016 г. продължава да бъде положителна. Общият балансов резултат остава близко до равнището си от предишното изследване. Въпреки положителната оценка на текущата икономическа ситуация посредниците очакват икономическият растеж да се забави в началото на 2017 година. Това отчита изданието "Финансов сектор: оценки и очаквания" на българското финансово министерство. Общият индикатор за бизнес климата през декември 2016 г. остана близо до стойността си спрямо ноември, а оценките в търговията на дребно и услугите се влошиха. Очакванията на предприемачите от бизнес анкетите на НСИ през декември показват, че те предвиждат общият обем на поръчките в промишлеността да намалее през следващите три месеца, а очакванията им за бизнес ситуацията през следващите шест месеца се влошават.

Финансовите посредници очакват отрицателната инфлация да продължи да се забавя. През последното тримесечие на 2016 г. това се дължи основно на възстановяването на международните цени на суровините.

Оценките на мениджърите на пенсионноосигурителните дружества например са, че  акумулираните активи и броят на осигурените лица в допълнителните задължителни фондове умерено ще нарастват, а на това увеличение темпът ще се запази на равнищата от последното тримесечие на 2016 година. При допълнителните доброволни пенсионни фондове очакванията на дружествата са, че активите и броят на осигурените ще останат без съществена промяна. Стойността на един дял ще се увеличи леко при допълнителните доброволни ПФ, докато при задължителните ще се запази на равнищата от последното тримесечие на 2016 година.

Очакванията на инвестиционните посредници за активността на БФБ през първите три месеца на 2017 г. остават на положителна територия, но спрямо предишното изследване балансовите оценки са по-ниски. По отношение на реализирания оборот от търговия и на броя сделки с акции анкетираните предвиждат умерено увеличение.

Очакванията на управляващите дружества (УД) са по-оптимистични в сравнение с тези на инвестиционните посредници. Те съвпадат и с позитивните сигнали от капиталовия пазар през последните месеци на 2016 г., както и с оценката на анкетираните за текущата икономическа ситуация. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във