Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовият министър ще преговаря за членството ни в Международната асоциация за развитие

Финансовият министър Кирил Ананиев ще отговаря за комуникацията с асоциацията.

Правителството одобри на днешното си заседание учредителния договор на Международната асоциация за развитие  от 24.09.1960 г. и заложените в приетото на 22.05.2020 г. решение за членството на  България в нея. Кабинетът предлага на Народното събрание да ратифицира документа. 

Финансовият министър Кирил Ананиев ще отговаря за комуникацията с асоциацията, а Българската народна банка ще бъде  депозитар на авоарите на асоциацията в национална валута. Решението предвижда министърът на правосъдието да подпише правно становище, а министрите на външните работи и на финансите да подпишат другите необходими във връзка с членството в  Международната асоциация за развитие документи. Това ще стане, след като парламентът ратифицира решението на правителството. 

На заседанието бе одобрено и плащане  по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг. В съответствие с изискванията на асоциацията след приключване на съответната вътрешноправна процедура по ратификация и извършване на задължителните плащания, министърът на финансите е упълномощен да подпише оригинала на учредителния договор на  като последна стъпка за влизането в сила на членството на страната ни в асоциацията.

Условията за България са за  страни със средни и ниски доходи. Предвижда се страната ни да направи задължително първоначално записване в асоциацията в размер на 3 715 558 долара и по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг в размер на общо 1 436 626 долара., което ще й даде право на общо 110 402 гласа в асоциацията. Необходимите за плащане  средства са предвидени по централния бюджет за 2020 г.

MAP е създадена през 1960 г. и е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на Международната банка за възстановяване и развитие, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи.

Членството на България в MAP ще даде възможност на страната за проява на глобална солидарност и участие в справянето с едни от най-значимите проблеми в най-бедните страни. Включване на България в захранвания на MAP е свързано с перспектива за дългосрочен финансов ангажимент, но едно участие с принос на контрибутор ще даде на страната право на изразяване на самостоятелни позиции, защита на интереси, разпознаваемост и глас по проблемите в многостранната общност. Записванията и приносът в MAP се отчитат като официална помощ за развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във