Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансова чистота обхвана страната

И последната проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) констатира нередности в бюджетната и финансовата дисциплина на страната. Тя обхваща периода от началото на годината до края на март. Този път обаче откритите нарушения са били далеч по-малко, въпреки солидния брой на инспектираните обществени поръчки.

"При инспекциите са установени 41 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 8 419 610 лeвa. По този показател АДФИ отчита спад в сравнение с последното тримесечие на 2018 г., когато случаите са 52 на стойност 11 005 813 лв.", съобщиха от контролния орган. За изминалите три месеца инспекторите на АДФИ проверили  333 обществени поръчки на обща стойност 180 494 619 лв. и 592 договора в размер на 853 487 107 лeвa. Уточняваме, че стойността на договорите е значително по-висока от тази на предишното тримесечие - 286 130 606 лeвa.

През първите три месеца на тази година финансовите инспектори са установили 666 879 лв. нецелево разходвани средства. Припомняме, че намаляването спрямо последната четвърт на изминалата година е със 791 807 лева. Тогава агенцията осъществи 122 инспекции, като при ревизията на 342 обществени поръчки за близо 340 млн. лв. стана ясно, че институции и държавни предприятия или въобще не обявяват конкурси за обществени поръчки, или допускат нарушения.

За констатираните през периода януари-март нарушения са съставени 30 акта за начет и 183 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Наблюдава се намаляване на броя, съставени АУАН в сравнение с предходното тримесечие, когато броят им е 274, посочват от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Резултатите от проверките показват, че общините, които са "обичайният заподозрян", когато става дума за нарушения при провеждането на обществени поръчки, имат провинения за нескромни суми.

Сред проверените 63 общини като най-голям нарушител се откроява администрацията на Шумен. При двата търга за извозване на твърди битови отпадъци в общината били открити нарушения на правилата за над 3 млн. лв., а установените вреди възлизали на близо 100 хил. лева.  

Община Поморие също била "заловена" заради търгове, касаещи битовите й отпадъци. Нарушения в морския град били търсени и при обществените поръчки за зимното му почистване. Оказало се, че при един от търговете нарушенията надхвърляли 830 хил. лева.

Сред нарушителите на правилата се оказала и Стражица. Проверката установила, че общината нарушила законът за обществените поръчки при търговете за ремонтите на язовир "Сусурлука" и на язовир "Ръбе". Стойността на нарушенията в един от търговете достигала близо 400 хил. лв., като установените вреди и тук възлизали на над 100 хил. лева.     

След като проверили законосъобразността на извършените разходи озеленяване на община Козлодуй инспекторите от  АДФИ съставили на общината единадесет акта за нарушения.

Пропуски при възлагане на обществени поръчки за снегопочистване докарали на община Провадия четири акта, а на Мирково дванадесет.

Освен общини в черния списък на АДФИ попада и "Кинтекс" ЕАД.  Проверка за законосъобразността при спазване на финансово-стопанската и отчетната дейност на търговското дружество били установени вреди за 3.8 млн. лева. 

При одит на разходите за строителство, доставки и услуги на "Електроразпределение Юг" в град Пловдив Агенцията установила 65 нарушения на Закона за обществените поръчки и съставила 12 акта. Заради четири нарушения при провеждането на "търг" за анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България на Изпълнителната агенция по околна среда били съставени четири акта.

По време на проверките финансовите инспектори са идентифицирали 40 "индикатора за измама". Най-много подобни невярно или неточно представени факти били открити в документацията на общините - общо 14 на брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във