Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСИСТИТЕ В ПРЕДСТАРТОВА IBAN ТРЕСКА

Само две седмици остават до въвеждането на IBAN - новите международни кодове, по разплащателните сметки. За много финансови експерти това е революция в националната платежна система, тъй като въпросните номера ще дадат възможност на банките и на техните клиенти да извършват по-бързо и по-сигурно преводите на пари не само в страната, но и в чужбина. За въвеждането на IBAN бяха променени софтуерите както на отделните кредитни институции, така и тези, които обслужват националната платежна система. БНБ създаде стандарт за различните видове формуляри, с които гражданите, фирмите, банките и бюджетните ведомства ще нареждат своите парични преводи.
За близо два месеца бе свършена огромна работа, за да могат всички заинтересовани да се запознаят с новите кодове. Разбира се, по-сложната част бе подготовката на самата система, през която ще се извършват нарежданията на парите. При тестовете, проведени в средата на април 2006 г., стана ясно, че информационните системи на някои банки не са в състояние да приемат и да предават файлове за преводи по стандартите на IBAN. Тестовете, направени на 13 и 15 май, показаха, че тези проблеми са отстранени. Въпреки това отново е имало случаи на отхвърляни от информационните системи преводи с международни кодове. Причината е била неправилното попълване на платежните нареждания. Според експерти самият факт, че системите са ги отхвърлили, означава, че те работят добре. Една от важните защити срещу грешни преводи е, че счетоводните банкови софтуери не би трябвало да ги обработват.
Паралелно с техническата подготовка на информационните системи от средата на май започна и обучението на счетоводителите за правилно попълване на новите платежни документи. Специалистите от БНБ вече са провели няколко срещи с браншовите организации на счетоводителите. Гражданите пък могат да закупят формуляри за преводи по IBAN-стандартите в големите търговски вериги и да се запознаят с тях. Повечето банки вече са раздали на служителите си подробни методологически указания как да става попълването им. В салоните на клоновете и офисите ще бъдат изложени и специални разяснителни табла. Ако това се окаже недостатъчно, на разположение на клиентите ще са специални консултанти.
Изглежда, че всичко необходимо за безпроблемното въвеждане на IBAN-сметките вече е направено и всички свързани с това рискове са предвидени. Дали обаче е така, ще се разбере при последните тестове на платежната система на 22 май. А натрупаните опасения ще отпаднат окончателно или ще се потвърдят едва когато системата за IBAN-преводи започне да работи в реални условия на 5 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във