Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Финални преговори за Банковия съюз и ERM II

Правителството придвижи напред кандидатурата на страната за членство в Банковия съюз и механизма ERM II. От последното негово решение (от 1 юли) стана ясно, че мандат за преговори с европейските институции  за  присъединяването ни  към еврочакалнята и Банковия съюз е получил финансовият министър Владислав Горанов. По-интересното обаче е, че преговорите включват и "последващи ангажименти след присъединяването". 

Съдейки по не много ясните обяснения в съобщението на правителствената пресслужба, България е получила политическата подкрепа на еврогрупата за включване в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и за установяването на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (това са два от стълбовете на Банковия съюз). Както и за намерението си да кандидатства за влизане във Валутния механизъм II. Тази формулировка подсказва, че посочените две стъпки, свързани с ЕЦБ и ЕНМ, ще предшестват влизането ни в ERM II, въпреки че нашата страна изрично постави изискването да влезем едновременно и в Банковия съюз, и в Предверието на еврозоната.

Развитие по темата ще има в хода на преговорите между финансовия министър Владислав Горанов, Европейската комисия, ЕЦБ и Еврогрупата. Едва след приключването им се очаква България официално да подаде документи за присъединяване към Банковия съюз и ERM II.

Този извод се налага, ако направим съпоставка с плана на Хърватия, чиято кандидатура вероятно ще се оценява в пакет с българската. Още в началото на май Загреб обяви, че е изпълнил всички 19 изисквания за реформи, свързани с членството в еврочакалнята. След това е изпратено писмо до Европейската комисия с искане за официална оценка за постигнатия напредък. Според обясненията на хърватския премиер Андрей Пленкович се изчаква потвърждение от европейските институции, че страната ще бъде приета в ERM II и едва тогава ще се изпраща официалното заявление за присъединяване. 

България сигурно ще следва същата процедура, след като се очаква до дни да бъде изпълнено и последното условие за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ - увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка.

Добре известно е, че държавата ще придобие малко под 19% дял в новия капитал на кредитната институция чрез Българската банка за развитие, която ще закупи акции на ПИБ на стойност 140 млн. лева. Останалата част от новата емисия ще бъде придобита от частни инвеститори, чиито имена трябва да станат ясни съвсем скоро. 

В рамките на финалните преговорите за членство в Банковия съюз и ERM II правителството ще представи изпълнението на мерките в областта на: засилване на рамката на надзора в банковия сектор, подобряване на макропруденциалната рамка, засилване на надзора върху небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни дружества), подобряване на рамката за несъстоятелността, засилване на рамката за борба с изпирането на пари и модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия.

Доста е любопитно, че в същите области страната ни ще поеме и последващи ангажименти, които трябва да изпълни, за да се стигне до реалното въвеждане на еврото като официална валута у нас. По тези последващи ангажименти предстои да бъдат проведени преговори с европейските партньори, включително с членовете на еврогрупата и представителите на Дания. 

Не бива да забравяме че по време на престоя ни в чакалнята е необходимо да се следи и за стриктното изпълнение на критериите от Маастрихт, описани в член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз. На 10 юни  Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува доклада си за постигнатия напредък в седемте държави членки извън еврозоната, които са правно задължени да въведат еврото: България, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чешката република и Швеция. В заключителната му част се обобщава, че България не е готова за приемане на еврото и вече не изпълнява 50% от формалните критерии. Страната покрива критерия за публичните финанси, както и този за дългосрочните лихвени проценти, но заради растящата инфлация не покрива критерия за ценова стабилност.

Основните нагласи са, че към средата на юли ще има реален прогрес по присъединяването ни към Банковия съюз, а вероятно и към ERM II. Вероятно, защото в интервю за френския в. "Монд" на 16 юни Фабио Панета - член на изпълнителния борд на Европейската централна банка, заявява, че "Хърватия и България са взели смели мерки за приобщаване към блока на еврото и ако този процес приключи успешно, те ще могат да влязат в ERM II до края на 2020 година".

Facebook logo
Бъдете с нас и във