Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Фич" повиши перспективата при кредитния рейтинг на БЕХ

Рейтинговата агенция "Фич" повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на Българския енергиен холдинг от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво ‘BB’.

Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна.

От Министерството на енергетиката съобщават, че рейтингът на емисиите необезпечени облигации на холдинга остава непроменен – на ниво ‘ВВ-‘. 

Кредитният рейтинг на БЕХ представлява самостоятелен кредитен профил на компанията от ‘b+’, повдигнат с две стъпки до ниво ‘ВВ’, отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията – българската държава.

Българският енергиен холдинг има експозиция към въглеродно интензивни дейности чрез своята ТЕЦ, използваща лигнитни въглища, отчитат от рейтинговата агенция. Все пак, общият производствен микс на групата е диверсифициран, като по-голямата част от производството е от атомна енергия и водни източници. Така от "Фич" считат, че проблемите, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление са неутрални по отношение на кредита или имат само минимално въздействие върху него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във