Банкеръ Daily

Финансов дневник

Fibank отчете финансови резултати пред миноритарните акционери

Днес бе проведена среща на ръководството на Fibank (Първа инвестиционна банка) с миноритарните акционери на банката, съобщават от финансовата институция.

На срещата ръководството на Fibank представи финансовите резултати на банката за 2016 година. Според тях през изминалата година банката отчита стабилен ръст на реализираната печалба преди данъчно облагане и обезценки, която достига 255 млн. лева. През годината банката е заделила провизии в размер на 155 млн. лева.

Реализираната одитирана печалба след данъци и обезценки е в размер на 90.2 млн. лева. Банката отчете пред миноритарните си акционери и ръст на активите от 2% - до 8.9 млрд. лева.

Капиталовата адекватност на банката към 31 декември 2016 г. е 15.41%, съотношението на приходи и разходи е в размер на 42.04% и възвращаемостта на капитала е 11.17 процента.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във