Банкеръ Daily

Финансов дневник

Fibank е с консолидирана печалба след повишение на приходите от банкови операции

Активите на Fibank към края на юни  достигат 12.48 млрд. лв., като се увеличават спрямо същия период на миналата година от 580 млн. лева. Това четем в тримесечния консолидиран отчет за второто тримесечие на кредитната институция. По размер на активите тя запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Принос за това имат привлечените депозити от други клиенти, които вече са на стойност 10.48 млрд. лв. с нетно увеличение за първото полугодие от 509 млн. лева. И по този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал към края на юни възлиза на 1.34 млрд. лв. и се увеличава с 17 млн. лв. за шестте месеца.

Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 6.60 млрд. лв., но по този показател има намаление спрямо края на миналата година с 50 млн. лева, отбелязват от банката.
И в условията на пандемия от Covid-19 банката подобрява основните си финансови показатели, както и отчита ръст в нетната печалба за първите шест месеца в сравнение със същия период на предходната година от 3.16 млн. лева., като тя достига 36.80 млн. лева. Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции.
Общите парични постъпления от банкови операции от началото на тази година възлизат на 222.476 млн. лв. при 196.29 млн. лв. година по-рано. Нетният лихвен доход за периода януари – юни е в размер на 138.22 млн. лв. и е с ръст от 9.30 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

В същото време, нетният доход от такси и комисиони за първите шест месеца е 68.27 млн. лв. и е с 13.72 млн. лв. по-висок на годишна база.

Тези резултати са постигнати чрез мрежата от клоновете и офисите на Fibank, които в България са 125 – 42 локации в София и 83 – в градовете извън София. „Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа“, коментираха от банката.

Fibank е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 юни не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във