Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАЛИТ ГРОЗИ БАНКИТЕ В АРЖЕНТИНА

Отмяната на валутния борд и девалвацията на песото, обявена от новото правителство на Аржентина на 6 януари, в комбинация с решението на кабинета да спре обслужването на външния си дълг, удариха тежко банковата система на страната. По мнението на мнозинството икономически анализатори, в най-скоро време тя ще фалира от само себе си. Експерти от щатската инвестиционна банка Мерил Линч (Merrill Lynch) очакват загубите на местните банки да достигнат 10-12 млрд. щ. долара, което ще заличи по-голямата част от общия им капитал в размер на 17 млрд. щ. долара.Проблемът на банките, почти половината от които са собственост на чуждестранни финансови институции, възниква под въздействието на три фактора.На първо място, това е начинът, по който е замислена девалвацията. Кабинетът обезцени песото с 29 процента. Но в изблик на популизъм отговорните фактори решиха кредитите под 100 хил. щ. долара да бъдат конвертирани от долари в песо в старото им съотношение 1:1. Това означава, че всеки, който трябва да върне заем от хиляда щатски долара, ще погаси хиляда песо или 710 щ. долара по новия курс, определен от правителството. Като се има предвид, че домакинствата и дребният бизнес в общия случай не дължат по повече от 50 хил. щ. долара на банките, загубите на финансовокредитните институции само от това перо, по оценка на експерти от щатската инвестиционна банка Джей Пи Моргън Чейз, (J. P. Morgan Chase Co.), ще са около 4.35 млрд. щ. долара. Освен това спестяванията в щатски долари ще се обменят в песо по новия курс, а банките ще трябва да изплащат собствените си дългове в щатски долари. Това автоматично задълбочава дисбаланса между активите и пасивите на финансовите институции. На следващо място инвестициите на банките в правителствени облигации се обезцениха драстично заради решението на кабинета да спре обслужването на дълга си от 141 млрд. щ. долара. Тези ДЦК ще бъдат преструктурирани и финансовите анализатори очакват от 20 до 40% намаление на стойността им или загуби за банките в размер на 2-4 млрд. щ. долара. Накрая рязко ще скочат лошите кредити в портфейлите на финансовокредитните институции, защото рецесията и кризата влошиха икономическите условия, а новите проблеми усложняват нещата. Един от непосредствените шокове за местната банкова система ще бъде влошената ликвидност на корпорациите - твърди Даниел Калстолм от рейтинговата агенция Фитч (Fitch). Анализатори от щатската инвестиционна банка Моргън Стенли (Morgan Stanley) напомнят, че по времето на банковата текила криза в Мексико в средата на 90-те години на ХХ век 25-30% от потребителските и ипотечните заеми са се превърнали в необслужвани, а 15% от бизнескредитите изобщо не са били погасени. Ако пораженията в Аржентина са в същия мащаб, загубите на банките от това перо ще достигнат 5 млрд. щ. долара.Правителството се опитва да облекчи затрудненията на местната финансова система, като пренасочи към нея средства от новия данък върху износа на петрол, който ще бъде между 20 и 25 процента. От тази операция обаче в банковите трезори ще влязат не повече от 1 млрд. щ. долара - крайно недостатъчно по оценки на финансовите анализатори. Това означава, че или банките ще трябва да инжектират свеж капитал, за да не фалират, или правителството на страната ще трябва да ги спасява. По този повод висши ръководители от аржентинските банки се срещнаха на 8 януари с министъра на икономиката на страната Хорхе Ремес, за да обсъдят проблемите, и поискаха компенсация от 15 млрд. щ. долара. В затруднено положение ще се окажат и чуждестранните банки, които притежават местни финансовокредитни институции, особено испанските първенци - Сантандер Сентрал Хиспано (Santander Central Hispano) и Банко Билбао Виская Архентария (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Сантандер е собственик на аржентинската Банко Рио (Banco Rio), в която е инвестирал около 2.15 млрд. щ. долара. ББВА пък притежава Банко Франчез (Banco Frances), в която е вложил 1.4 млрд. щ. долара. По оценки на анализатори от инвестиционните банки, Сантандер ще трябва да покрие загуби от отписване на лоши кредити и други разходи на аржентинското си поделение на стойност 1.6 млрд. щ. долара, а Банко Билбао - в размер до 1.5 млрд. щ. долара. Двете испански банки ще понесат и допълнителни загуби от вложенията си в правителствени облигации на обща стойност 6 млрд. щ. долара. Точните суми на провизиите по кредитите и на оперативните приходи на Сантандер и ББВА за 2001 г. ще станат ясни в началото на февруари, когато те ще огласят финансовите си резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във