Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАБРИКА ЗА КРЕДИТИ - НАДЕЖДАТА ЗА МАЛКИТЕ

Ханс Райх - ръководител на германската национална банка за развитие Кредитанщалт фюр видерауфбау (KfW), има отколешна мечта - непресъхващ финансов кладенец, от който местните дребни и средни компании да черпят кредити при разумни лихви. Досега такъв магически източник бяха германските спестовни банкови институции, но новите закони за банковия капитал и отпадането на държавните им гаранции след 15 юли тази година ги правят по-уязвими по отношение на кредитния риск. Кредиторите в Германия разполагат с маса пари за заеми. Разходите по обработката им и необходимата бдителност към малките суми обаче ги кара да преследват кандидати за кредити, които реализират на пазара продажби от минимум 50 млн. евро. Разходите по обработката на заеми на стойност до 300 хил. евро са много по-високи от рисковата премия, която биха спечелили банките, твърди Райх. Неговото решение за тези случаи е да се направи фабрика за кредити, която да се занимава със стандартизирани заеми на по-ниска цена. Тя би трябвало да действа от името на много финансовокредитни институции. Банките ще продължат да работят с клиентите си както и в момента, а фабриката ще се занимава с осчетоводяването на задълженията. Тази идея не е нова. Кредиторите (Лендербанк) - държавните и кооперативните банки, споделят, че имат необходимата база за собствени фабрики за кредити. Спестовните институции също разполагали с проект за такава структура - Модел к (Modell k), който, според твърденията им, вече снижавал разходите за обработка на заемите. Делението на германските банки на частни, държавни и кооперативни обаче затруднява сътрудничеството между тях. А междувременно все по-голям брой малки фирми се оплакват, че почти нямат достъп до заеми и до капитал за развитието им, съобщи в средата на април Райх.Проучване на дребните и средните компании в Германия, проведено от Кредитреформ - консултантска група за търговски дългове, показва, че плахата тенденция за ръст на заемите, проявила се през миналата година, е направо смазана - прогнозите за фирмените обороти, за заетостта и печалбите са намалели. Дори при тези обстоятелства обаче дружествата са готови да инвестират, стига да могат да вземат пари отнякъде. Райх се надява, че промяната в програмата за рефинансиране на Кредитанщалт фюр видерауфбау ще помогне. От 1 април банките, които рефинансират дребния и средния бизнес в страната чрез оглавяваната от него банка за развитие, получиха разрешение да товарят длъжниците с разходи на базата на кредитния риск, а не с твърд лихвен процент. Тази мярка може да стимулира по-интензивен кредитен процес. Засега обаче нещата се движат мудно и дори да се стигне до осъществяване на програмата, тя няма да разреши друг един остър проблем на малките и средните предприятия - недостига на собствен капитал. През 60-те години на ХХ век акционерният капитал бе 30% от общия баланс на местните компании. Днес това съотношение е едва 17 процента. А 37% от фирмите, попаднали в тазгодишното проучване на Кредитреформ, имат под 10% собствен капитал срещу 31.4% през 2004 година. Високорисковият капитал и междинното финансиране (mezzanine) - на практика дългови книжа с характеристика, подобна на акциите, все още са рядкост за Германия. Това обстоятелство постепенно се променя. Миналия месец най-голямата местна банкова групировка Дойче Банк (Deutsche Bank) и специализираният индустриален кредитор И Ка Бе Дойче индустрийбанк (IKB Deutsche Industriebank) предложиха специални инструменти за междинно финансиране Екуиноутс (equiNotes) за малкия и средния бизнес. Те ще бъдат стандартизирани в достатъчна степен, за да могат да се търгуват като ценни книжа. А през юли фондовата борса в Мюнхен ще открие нов сегмент за търговия, наречен M:access, за дребните и средните фирми. Нито една иновация обаче няма да е от голяма полза за този сектор. M:access изисква компаниите да имат минимум 2 млн. евро капитал, ИНТЕРНЕТ-страница и годишна среща на анализаторите. Екуиноутс пък са предназначени за юридически лица с продажби от поне 50 млн. евро и инвестиционен рейтинг. Така че повечето дребни и средни фирми ще продължат да чакат да заработи фабриката за кредити на господин Райх.

Facebook logo
Бъдете с нас и във