Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Eвтаназия за КТБ?

S 250 5336756d ae53 499b b7c8 1a135ce6d779

По всичко личи, че предизвестеният край на Корпоративна банка наближава. В понеделник се очаква прословутият доклад на одиторите, подготвян вече четири месеца от "Ърнст енд Янг", "Делойт Одит" и "АФА". А в БНБ очевидно са наясно с размера на капиталовата дупка, която той ще отчете, и вече подготвят решението си. След това събитията ще се развият с шеметна бързина, така както започнаха.

БНБ ще отнеме лиценза на КТБ и съдът ще я обяви в несъстоятелност. Това прозира почти на сто процента от разпространеното на 16 октомври прессъобщение на Централната банка. В него недвусмислено се съобщава, че австрийският фонд EPIC не е представил исканите от БНБ документи и оздравителен план за КТБ. Нещо, което многократно бе уточнено, че ще се случи, след като представителят на акционерите се запознае с одиторския доклад.

Освен това в прессъобщението пише, че мажоритарният акционер на КТБ - дружеството "Бромак", което е 100% собственост на Цветан Василев, не може да участва в евентуална схема за оздравяването заради това, че срещу него се води разследване за пране на пари.

Тези констатации навеждат на мисълта, че разговори поне с EPIC за оздравяване на КТБ засега не се предвиждат. И след като преговори няма да има, Законът за кредитните институции разпорежда банката под специален наздор да бъде обявена в несъстоятелност. Друг вариант няма.

Без да оспорваме правото на БНБ да взема решение за съдбата на която и да е банка у нас, ще си позволим да публикуваме голяма част от писмото й, защото някои текстове в него пораждат много и различни въпроси.

"ЕPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера VTB Capital. EPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург. Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург, е дружество, косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман. Към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ. Също така мандатното писмо е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на Фонда.

EPIC е представил в БНБ единствено редовни оторизационни документи, подписани от „Бромак" ЕООД. По този повод БНБ вече е обърнала внимание, че във връзка с медийните публикации, свързани с разследване за пране на пари и други престъпления срещу собственика на "Бромак" ЕООД Цветан Василев, следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка съгласно българското и европейското законодателство.

В допълнение към това към настоящия момент от EPIC не са представени поисканите с писма на БНБ от 15 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. документи, удостоверяващи готовността на акционерите, които EPIC евентуално представлява, да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на КТБ, както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи от страна на тези акционери", твърди Централната банка.

С други думи,


активното мероприятие


разиграно преди две седмици с историята, че властите на Швейцария и Лихтенщайн разследват Цветан Василев за пране на пари, е свършило работа. По този начин основният акционер на банката губи възможност да участва в каквито и да е схеми за спасяването й, което просто предрешава съдбата й.

Що се отнася до искането на документи, доказващи легитимността на Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда) и на дружеството Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург, което представлява интересите му като акционер в капитала на КТБ, преди няколко години БНБ даде разрешение именно на тази компания да придобие 30% от акциите на КТБ с ясното съзнание, че това са пари на Фонда. Ако сега от БНБ се съмняват в тази директна обвързаност и искат потвърждението й с допълнителни писмени уверения, защо навремето въобще са дали разрешение за участие в капитала на КТБ?

В прессъобщението на БНБ от 16 октомври се казва още:

"До този момент EPIC не е представил в БНБ планове и варианти за оздравяване или преструктуриране на КТБ или ТБ „Виктория" ЕАД. Последното засега писмо, изпратено от БНБ до EPIC, е от 3 октомври 2014 г., в което отново се изискват горепосочените документи, като до този момент няма постъпил отговор.

На 8 октомври 2014 г. на EPIC са изпратени бележки и предложения по текста на Споразумение за неразкриване на информация, което би следвало да бъде подписано с квесторите на КТБ и ТБ „Виктория" АД. До този момент няма постъпил отговор и по този въпрос."

Цитираните остри изявления на Централната банка са предизвикани от медийните съобщения от предния ден, че по време на срещите си в София с вложителите в КТБ


от ЕРIC са заявили, че БНБ не ги допуска до банката


Никакъв оздравитилен план не може да има, докато хората от ЕPIC не видят какво е реалното състояние в КТБ, а БНБ не ги допуска. Това казаха пред медиите представители на вложителите, сред като разговаряха в сряда (15 октомври, от 11.00 ч.) в столичния "Грандхотел София" с управляващите съдружници на ЕРIC Петер Голдшайдер и Густав Вюрмбюк.

"Котка в чувал не се купува. И не можем да очакваме нищо от ЕPIC, без те да са влезли в КТБ и да направят своята оценка, а БНБ не им дава такава възможност", заявиха след срещата вложителите. На нея присъстваше и финансистът Емил Хърсев, който сподели, че по време на кратките разговори представителите на ЕРIC са заявили, че имат всички пълномощия за действие от акционерите и разполагат с подробно разработен план за действие и за оздравяване на банката, за който е осигурено и финансиране.

Това, че съдбата на КТБ е предизвестена, си личи и от още един факт. Проблемите около нея станаха повод за

конфликти между БНБ и Министерството на финансите

Това призна лично финансовият министър Румен Порожанов след заседанието на Министерския съвет на 15 октомври: 

"На 20 октомври очаквам да бъде готова оценката на БНБ за финансовото състояние на банката. В зависимост от оценката ще се вземе и решението какво ще се случи с нея. Има хипотези, за преструктуриране, които разглеждаме, но за съжаление с БНБ  водихме един неползотворен дебат по отношение на това кой трябва да изготви и кой трябва да разгледа плана за преструктуриране на банката, ако бъде внесен от акционери или инвеститори. Ако няма такъв план - дали трябва да бъде нает независим международен финансов консултант, както и кой трябва да подготви евентуалното преструктуриране на банката. Мнението на Министерството на финансите е, че това е в компетенциите на БНБ, включително на квесторите, чиято задача е да се занимават с това."

Той заяви, че ще изпрати специално писмо до БНБ в отговор на твърдението на нейните представители, че Министерството на финансите е органът, който трябва да работи по финансовото преструктуриране на банката. "Това твърдение звучи несериозно. Отговорностите за разрешаването на казуса с КТБ и по закон са на Надзорния орган на БНБ", каза Порожанов.

След като двете институции - БНБ и Министерството на финансите, от които зависи съдбата на банката, си прехвърлят отговорността, вместо заедно да впрегнат усилия за благоприятен изход от ситуацията, едва ли може да се надяваме, че ще се стигне до оздравяване на кредитната институция.

По информация на в. "БАНКЕРЪ" събитията около съдбата на КТБ


ще се развият по следния сценарий


през следващите две-три седмици.

Първо - на 20  октомври БНБ ще получи одиторските доклади на "Ърнст енд Янг", "Делойт Одит" и "АФА" за състоянието на кредитния портфейл на банката към 20 юни, когато тя е затворена. Почти сигурно е, че според тях при оценката на кредитния портфейл, направена на базата на бъдещите нетни парични потоци по отделните кредити, загубата на банката ще е много по-голяма от собствения й капитал. Тук трябва да направим едно уточнение:


оценката на необходимите провизии


според Международен счетоводен стандарт 39 е доста разтегливо понятие. При нея могат да се установят безспорни загуби, които идват от направени просрочия, и такива, които са, образно казано, хипотетични - в смисъл, че има различно ниво на вероятност да настъпят в бъдещ период по определени причини и при различни обстоятелства. Например с определено ниво на сигурност може да се твърди, че дадено предприятие, взело директно кредит от КТБ или финансирано от фирма, получила заем от банката, може и да не успее да го погаси вследствие на срив на пазарите, на които изнася продукцията си.

В доклада на одиторите ще бъдат описани и допълнителните провизии, които банката трябва да задели, и съответно загубата, които те ще й донесат вследствие на проблемни кредити, за които е сигурно, че ще имат просрочия.

Ще има подробна информация и за онази част от заемите, за които съществува опасност да станат необслужвани след време. Съвкупната сума на допълнителните провизии, които биха изисквали всички тези безспорни и хипотетични рискове, по информация на в. "БАНКЕРЪ" е около 3.6-3.8 млрд. лева. Но подлежащите на незабавно провизиране безспорни проблемни вземания на банката ще изискват много по-малко пари. Говори се за сума между 800 млн.  и 1 млрд. лева. Вероятно БНБ ще разпореди на квесторите да осчетоводят именно нея като загуба на КТБ на 31 октомври. Тази загуба обаче ще е достатъчна, за да направи капитала на КТБ отрицателен, което ще даде правна възможност на БНБ да й отнеме лиценза и да я вкара в процедура по несъстоятелност.

Разбира се,


и при отрицателен капитал КТБ може да бъде спасена


Това би могло да стане чрез оздравителния план, който ЕРIC твърди, че е съставил, или чрез намесата на държавата, ако акционерите на КТБ не бъдат допуснати или се оттеглят от каквито и да е схеми за спасяване. Цитираното писмо на БНБ обаче ясно показва какво е отношението й и колко съмнения има и към ЕРIC, и към акционерите на поставената под специален надзор кредитна институция.

От изявленията на финансовия министър Порожанов пък е видно, че финансовото ведомство и БНБ въобще не разговарят по някакви формули за оздравяване на КТБ. Може би се разчита на специален закон, който да предложи схема за спасяване и преструктуриране на КТБ - за какъвто говорят от ГЕРБ и ДПС.

Само че в БНБ са наясно, че който и да предложи подобен закон, трябва


да се изправи пред разгневените вложители на КТБ


и на дъщерната и ТБ "Виктория" и да им каже, че ще трябва да чакат до 20 декември (а може би и по-дълго). Защото дори и да е написан такъв закон, за да бъде приет, трябва да започне да работи Народното събрание. Това, по думите на президента Плевнелиев, ще стане на 27 октомври, защото, видите ли, имал предварително планирано участие в заседанието на Съвета на Европа и не можел по-рано. След като Народното събрание започне работа, на него му трябва минимум една седмица, за да приеме своя правилник и да бъдат създадени постоянните комисии. Една от тях - Комисията по бюджет и финанси, трябва да разгледа въпросния закон и да  го вкара за гласуване в пленарната зала, и то на две четения. Тази процедура отнема още две седмици. И така стигаме до края на ноември.

А БНБ ще предложи на хората със защитени влогове до 196 хил. лв. по-просто и бързо решение. На 31 октомври веднага след осчетоводяването на загубата на КТБ ще отнеме лиценза й. Следва обявяването й в процедура по несъстоятелност, което отнема още един ден. И синдиците й започват да прехвърлят информацията за гарантираните депозити в банките, които ще ги обслужват. Това са още петнадесет-двадесет дни. Така към 20 ноември защитените вложители ще имат достъп до парите си.


Това е сценарият, който БНБ смята за много по-работещ


и който ще намали социалното напрежение

Тук има само един проблем и той е добре известен - Фондът за гарантиране на влоговете в банките не разполага с достатъчно средства, за да покрие всичките 3.7 млрд. лв. защитени депозити в КТБ. Разчита се, че банките сами ще наберат помежду си голяма част от недостигащите 1.6 млрд. лева. Отделно, че вложителите няма да имат техническата възможност всички накуп в рамките на два-три дни да си поискат парите.

БНБ разчита, че правителството ще извади недостигащите средства за гарантираните депозити от фискалния резерв, което ще даде нужното време на парламента да приеме актуализация на бюджета, в която са предвидени финансови мерки за покриването на липсващата част от средствата във фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във