Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврозоната затяга защитата при банкови фалити

Дълго отлаганата реформа на спасителния фонд на еврозоната навлиза в своя заключителен етап. Предложенията за промени бяха подписани от страните членки в Съвета на ЕС на 27 януари и предстои единствено ратификацията от националните парламенти, съобщи председателят на Еврогрупата Паскал Донахю. 

Една от ключовите промени е, че Европейският механизъм за стабилност ще се задейства от 2022 г., вместо от 2024 г., като кредитор от последна инстанция на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) - паричният пул на еврозоната за реформиране и закриване на колабирали банки. 

"Общата резервна система ще помогне да се гарантира, че банковият фалит не вреди на по-широката икономика или не причинява финансова нестабилност. Предпазният механизъм ще се финансира от вноски от банковия сектор, а не от парите на данъкоплатците, като по този начин ще се намали връзката между банките и държавните органи в Банковия съюз", подчертава Паскал Донахю в своето изявление.

Както "Банкеръ" вече писа, промените в пакта за Европейския механизъм за стабилност ще намалят риска от протакане на претенциите на инвеститорите за по-добра сделка при преструктурирането на задълженията на фалирали кредитори и ще дадат възможност на спасителния фонд да посредничи между тях и държавата. Освен това те ще позволят на ЕМС да кредитира Единния фонд за преструктуриране при закриването на фалирали банки от еврозоната, ако той остане без собствени средства. 

"Реформата на Договора за ЕМС ще разшири мандата на ЕМС с нови задачи и отговорности: той ще бъде оборудван с по-достъпна предпазна кредитна линия и ще има по-силна роля в програмите за финансова помощ и предотвратяване на кризи. Това ще помогне да се гарантира, че еврозоната е способна да се справи с предизвикателствата, ако възникнат такива", акцентира председателят на Еврогрупата.

Една от особеностите на спасителния фонд на еврорегиона е, че той може да отпуска спешни заеми в размер на общо 500 млрд. евро на страните членки на блока. 

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) е създаден пред 2011 г. като част от пакета от мерки в отговор на световната финансова криза от 2008 г. и последвалата дългова криза на еврозоната.

Основната задача на ЕМС е да оказва финансова подкрепа на закъсалите държави при строго определени условия. Помощта е под формата на заеми, предпазни провизии и инструменти за финансиране на рекапитализацията на финансовите институции в страните от общността чрез кредити, както и чрез изкупуване на облигации на първичния и на вторичния пазар

Facebook logo
Бъдете с нас и във