Банкеръ Daily

Финансов дневник

Евровият заем 2 пъти по-евтин от този в лева

Средната цена на левовата ипотека падна до 2.79 процента

Лихвите по потребителските кредити за граждани в лева са два пъти по-високи от тези в евро. Това става ясно от последните данни на Централната банка за февруари тази година. Ако се вземе заем в лева средната лихва е 7.62%, докато в евро е само 3.12 на сто.

 

Потърсихме обяснение на  явлението от търговски банкери. Те бяха доста изненадани от тази повече от двойна разлика. Обясниха феномена с това, че над 98% от исканите кредити са в лева и поради високото търсене лихвата е висока, докато с ниската евролихва се търси баланс. В същото време никой грамотен финансист не би посъветвал при доходи в лева да се тегли заем в евро, въпреки фиксирания курс, който предпазва от изненади. Самото превалутиране носи загуби от курсови разлики и комисиони, което вдига иначе ниската цена на кредита в евро.

Поради тези причини, много банки, като Райфайзенбанк България, например, не предлагат потребителски заеми в единната валута.

При жилищните кредити в лева и в евро

обаче по-ниската лихва е при левовите - средно 2.79%, докато при евровите процентът е 3.51. При много от банките двете лихви са еднакви, какъвто е случаят с Банка ДСК. При жилищните заеми актуалните проценти на трезора са от 3.1 до 4.49 на сто.

През януари банките отпускаха кредити за покупка на дом при лихви от 2.82 процента. Понижаването на лихвите и вдигането на заплатите прави купуването на дом с банково финансиране все по-достъпно и изгодно за гражданите. Но въпреки това разликата спрямо развитите страни от ЕС остава голяма. Това показват данните на БНБ и Европейската централна банка. Лихвите по новите левови жилищни заеми у нас за февруари са средно 2.79%, обявиха от Централната банка. Но средните лихви по заеми за покупка на къщи и апартаменти в еврозоната са само 1.33 процента.

Ако вземем кредит в размер на 100 000 лв. за покупка на жилище за срок от 20 г., месечната ни вноска ще бъде около 544 лв., или със 70 лв. по-висока от вноската по същия заем в страна от еврозоната. За целия срок на кредита от 20 г. ще платим близо 16 800 лв. повече за лихви отколкото жителите на еврозоната.

В България лихвите по новите жилищни кредити в евро са по-високи, отколкото по тези в левове - средно 3.51% за февруари, обявиха от БНБ. Ако вземем заем от 50 000 евро при такава лихва, месечната ни вноска ще бъде с около 105 лв. по-висока спрямо кредит в страните от еврозоната. Така за целия срок на заема ще платим над 25 000 лв. повече за лихви.

По-важното е, че

ръстът в кредитирането продължава и през февруари,

сочи последната статистика на БНБ. Брутният кредитен портфейл на банките е нараснал с 283 млн. лв. (0.4%) до 70.1 млрд. лв. през втория месец на годината. Увеличени са кредитите за домакинства с 206 млн. лв. (0.8%) и за бизнеса с 65 млн. лв. (0.2%), само тези за сектор Държавно управление намаляват с 4 млн. лв. (0.4 на сто).

Банките продължават

да атакуват клиентите си с все по-изгодни лихвени условия

 по заемите. От Банка ДСК се похвалиха, че за хора със заплата над 1300 лв. и искана сума над 30 000 лева лихвата „промоционално“ пада до 4.77 на сто. Прокредит банк пък се гордее с продукта си „Инвестиция”, лихвата в евро за който е само 3.99 на сто.

Като цяло обаче пъстротата на изискванията към кредитополучателите и на предлаганите екстри е необхватна и затова срявняването е обречено на неуспех. При левовите потребителски заеми за граждани например ПИБ предлага кредит с превод на работната заплата в банката при лихва от 4.89 на сто, ОББ фиксира лихвата за целия период на 5.75%. Райфайзенбанк -  без превод на заплатата, иска 8.10 процента, а Пощенска банка - с условието за превод на заплатата, предлага лихви по потребителските кредити от 4.7 процента до 7.95 процента в лева.

Потребителските кредити у нас

все още са по-скъпи спрямо тези в страните от еврозоната. През февруари средната лихва по новите левови потребителски заеми е 7.62%, обявиха от БНБ. Месец по-рано лихвата беше по-висока – 8.26 процента.

При заемите в евро лихвите се движат от 4 до 7 на сто. Но в страните от еврозоната средният лихвен процент по кредитите за потребление е 5.25%, показват данни на ЕЦБ.Това означава, че в еврозоната лихвите по потребителските заеми са с окло 2% по-ниски, отколкото у нас.

 Ако вземем потребителски кредит от 20 000 лв. за срок от три години, месечната ни вноска ще бъде около 615 лв., или с 13 лв. по-висока, отколкото в страните от еврозоната. А за целия срок на заема ще платим 468 лв. повече за лихви.

И при фирмените заеми има чувствителна разлика

между ситуацията у нас и в еврозоната. През февруари лихвите по новите бизнес заеми в размер над 1 млн. евро намаляват до 2.3%, ако са в левове, и до рекордно ниските 1.89%, ако са в евро. Но в страните от еврозоната лихвите по заеми над 1 млн. евро са още по-ниски - около 1.2 на сто.

На пръв поглед разликата не е чак толкова голяма. Но като се има предвид, че става въпрос за заеми в размер на няколко милиона, се оказва, че българският бизнес плаща доста по-висока цена за финансиране от банките. Падането на лихвите по кредитите - поради зануляването на рисковата компонента - е най-сериозният аргумент на феновете на приемането на еврото у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във