Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Европейските надзорни органи се вдигнаха срещу криптовалутите

БНБ и КФН предупреждават за рисковете при търговия с виртуални пари.

Последните резки ценови колебания на набиращите и у нас популярност  криптовалути - като Bitcoin, Ripple, Ether и други, предизвикаха острата реакция на Европейските надзорни органи. На 12 февруари 2017-а трите надзорни институции на ЕС - Европейският банков орган (EBA), Европейският орган за надзор над застрахователите и пенсионните фондове (EIOPA) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) излязоха с обща декларация, която предупреждава потребителите на финансови продукти за рисковете от инвестиции и търговия с криптовалути. У нас тази декларация бе разпространена чрез БНБ и Комисията за финансов надзор.

В прессъобщението на Централната банка от 14 февруари се казва следното: "Българската народна банка се присъединява към изразената от Европейските надзорни органи позиция по отношение на  увеличаващия се брой на потребителите, които купуват криптовалути, без да са наясно с рисковете от това. Виртуалните валути като Bitcoin, Ripple, Ether и други показват екстремна нестабилност на цената си и ясни признаци на ценови балон. Потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че има висок риск и че могат да загубят големи суми или дори всичките си пари, които са инвестирали."

КФН чрез своята интернет страница също съобщи, че европейските надзорни органи са предупредили потребителите в целия ЕС за рисковете от закупуване на виртуални валути. Обръща се внимание на факта, че според надзорните институции на Евросъюза  криптовалутите са високорискови и нерегламентирани финансови продукти и не са подходящи за инвестиции, за спестявания и за други подобни финансови начинания.

По подобен начин звучи и  изявлението  на Европейските надзорни органи (ESA's) : "Европейските надзорни органи се опасяват, че все по-голям брой потребители купуват виртуални валути, като не са наясно с рисковете, свързани с тях. Виртуалните валути като Bitcoin са обект на екстремна нестабилност на цените и са показали ясни признаци на балон за ценообразуване, а потребителите, които ги купуват ЦК, трябва да са наясно, че съществува висок риск да загубят голяма част и дори пълния размер на инвестираните в такива валути средства."

Изрично се подчертава, че самите криптовалути и търговията с тях не са регулирани от законодателството на ЕС, което означава, че потребителите, които ги купуват, не се ползват от никаква защита, присъща на  регулираните финансови услуги.

Друг често срещан риск, според европейските надзорни органи, е, че при кибернетични сривове на  интернет мрежата поръчките за покупка и продажба на криптовалути могат да не бъдат изпълнени навреме или въобще да не бъдат изпълнени, което може да нанесе сериозни загуби на лицата, направили такива поръчки заради бързата промяна в цените на криптовалутите.

Специалното съобщение на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) предупреждава инвеститорите за значителните рискове в случаите на т.нар. първично предлагане на виртуални валути. Посочва се, че инвеститорите са изложени на няколко сериозни риска.  Първият е, че в зависимост от структурата си публичните предлагания на виртуални валути може да не са обект  на съществуващите надзорни правила и да попаднат извън сферата на регулиране. "Някои от скорошните публични предлагания на виртуални валути бяха определени като измами. Същевременно ESMA не може да не вземе предвид, че някои операции с криптовалути се използват  за изпиране на пари. В случай че публичните предлагания не са уредени от законодателството на ЕС, инвеститорите не могат да се ползват от закрилата на тези закони", предупреждават от ESMA.

Вторият голям риск, на който обръща внимание ESMA, е, че инвестицията в криптовалути може да доведе до загуба на целия капитал. "Голяма част от публичното предлагане на виртуални валути се започва от бизнеси, които са все още на много ранен етап от своето развитие и носят значителен риск от неуспех. Много от виртуалните валути или виртуални парични единици, които се емитират, нямат собствена вътрешна стойност освен възможността да се използват за предоставяне на достъп  за ползване на услуга или продукт, които се разработват от емитента. Няма гаранция, че услугите или продуктите ще бъдат успешно разработени. Дори в случай че проектът е успешен, евентуалната полза може да е изключително ниска в сравнение с инвестирания капитал", смятат експертите от ESMA.

Това са само част от рисковете, изброени в изявленията на европейските надзорни органи. Явно войната на регулаторите  срещу криптовалутите започва. Ако след тези предупреждения обемът на търговията с тях не се свие и се стигне до нови ценови сривове, вероятно ще бъдат създадени специални  европейски директиви и регламенти с надзорни мерки и ограничения за всички финансови институции, извършващи операции с криптовалути, в това число и осребряването им. Не е изключено в бъдеще в Европейския съюз да бъде разработен и специален механизъм за данъчното облагане на търговията с криптовалути с цел да се предотврати възможността операциите с тях да се ползват за избягване на данъци. Що се отнася до опасността чрез сделки с виртуални валути да се изпират пари, която е посочена в изявлението на Европейските надзорни органи, ако тя се засили, може да доведе и до криминализирането на този вид сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във