Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЩЕ ИНВЕСТИРА ДО 3.5 МЛРД. ЕВРО ГОДИШНО

Норийн Дойл, първи вицепрезидент на ЕБВР, пред в. БАНКЕРЪНорийн Дойл е първи вицепрезидент на Европейската банка за възстановяване и развитие от 1 септември 2001 година. Тя отговаря за операциите на ЕБВР, за цялостната стратегия и управлението й и оглавява банковата комисия, която обсъжда всички проекти, чието разглеждане от борда на директорите предстои. Преди да бъде назначена за втори човек в ЕБВР след президента Жан Люмиер, четири години (от 1997 г.) Норийн Дойл беше заместник-вицепрезидент, отговарящ за управлението на кредитния, пазарния и оперативния риск на портфейла от банкови активи и за отношенията на ЕБВР с международните банки и финансовите институции. Дойл се присъединява към европейската банка през 1992 г. като началник на отдела по синдикирани заеми, а през 1994 г. става главен кредитен инспектор. Като представител на ЕБВР тя бе член на надзорния съвет на унгарската Будапещ Банк и често посещаваше България като надзорник в БНП-Дрезднербанк (България) (миналата година бе прекръстена на БНП Париба (България)), в която международната финансова институция притежава 20% от капитала.Норийн Дойл е работила осемнайсет години в Банкерс Тръст и преди да бъде привлечена на работа в ЕБВР, е заемала поста изпълнителен директор на банката по синдикираните заеми от САЩ и Азия за европейския пазар. Г-жо Дойл, какви са вашите прогнози за развитието на Източна Европа и в частност на Балканите за тази година и в близко бъдеще?- През миналата година страните от Югоизточна Европа и Балканите всъщност имат много по-добри икономически постижения от много държави в Западна Европа и в други части на света. Ние очакваме икономическият растеж тук да бъде средно между 3 и 4% през следващите години. С основание може да се надяваме, че ще финансираме с около 800 млн. до 1 млрд. евро на година проекти в Централна Европа, 1 млрд. евро планираме да отпуснем за Русия поне 1 млрд. до 1.5 млрд. евро за страните от Югоизточна Европа като България, Румъния, Кавказкия регион и страните от ОНД в Централна Азия. Като цяло очакваме да финансираме между 3 и 3.5 млрд. евро в нови проекти всяка година.Бихте ли казали какви са оценките ви за дейността на ЕБВР в Югоизточна Европа и България в частност?- През изминалата година дейността ни в България и Румъния беше много добра. Мисля, че макроикономическите показатели на България специално през последните години показаха какво може да се постигне с едно конструктивно управление от страна на правителството. Според мен миналата година румънското правителство също предприе по-нов подход по отношение на приватизацията и изграждането на привлекателна бизнессреда за чуждестранните инвеститори.Кои бяха най-значимите сделки, които ЕБВР сключи от началото на годината досега и какви големи операции планирате до края й?- На следващата среща на борда на директорите ще обсъждаме доста голям проект за Румъния, по който да отпуснем заем от 150 млн. щ. долара за румънската петролна компания СНП Петром (SNP PETROM). Това е много голям ангажимент за ЕБВР, но ние го поехме и предложихме на борда на директорите. Взехме това решение въз основа на добрата работа, която свършиха Петром и румънското правителство за подготовката на бъдещата приватизация на компанията. Тази операция е сред най-големите, които ЕБВР прави. Всяка година ние предприемаме не повече от шест сделки с финансиране от над 100 млн. щ. долара, което е много сериозен ангажимент. Миналата година една от значимите операции на ЕБВР в Румъния също беше много важна за страната. Тя е свързана с първата голяма приватизационна сделка на най-голямата стомадобивна компания тук - Сидекс. Отпуснахме заем от 100 млн. щ. долара. Имах възможността да говоря с управленския екип на компанията по време на престоя си в страната и опитът на новите собственици до този момент е много положителен.Какво по-специално бихте отбелязали в развитието на дейността на ЕБВР и с какво бихте се гордяли като първи вицепрезидент на банката?- Мисля, че не бива да се пропуска фактът, че миналата година ЕБВР направи поне по една операция във всяка от 27-те страни, в които развива дейност. Би било фантастично, ако можем да правим това всяка година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във