Банкеръ Daily

Финансов дневник

Европарламентът поиска създаване на Eвропейска финансова полиция

Европейският парламент прие във вторник подробна пътна карта за по-справедливо и по-ефективно данъчно облагане и борба с финансовите престъпления.

Препоръките, приети с 505 гласа "за", 63 "против" и 87 "въздържали се", бяха подготвени в продължение на една година от специална комисия за финансовите престъпления, укриването на данъци и избягването на данъци (TAX3) .Те варират от преразглеждане на системата за справяне с финансовите престъпления, укриване на данъци и избягване на данъци, по-специално чрез подобряване на сътрудничеството във всички области между множеството участващи органи, създаването на нови органи на равнище ЕС и на световно равнище.

Многобройните констатации и препоръки включват:


 • Комисията следва незабавно да започне работа по предложение за европейски финансови полицейски сили и звено за финансово разузнаване на ЕС;

 • Следва да бъде създаден наблюдател на ЕС за борба с изпирането на пари;

 • В рамките на ООН следва да се създаде глобален данъчен орган;

 • В държавите-членки липсва политическа воля за справяне с укриването / избягването на данъци и финансовите престъпления;

 • Седем страни от ЕС (Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Холандия) имат характеристики на данъчни убежища и улесняват агресивното данъчно планиране

 • Златните визи и паспорти трябва да бъдат премахнати, като тези, предлагани от Малта и Кипър, се открояват поради слабото им надлежно проучване;

 • Дания, Финландия, Ирландия и Швеция са критикувани за това, че продължават да се противопоставят на данъка върху цифровите услуги;

 • Няколко европейски банки са участвали в изпирането на пари от руската "Тройка диалог", включително Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank UA и нидерландското звено на Turkiye Garanti Bankasi AS;

 • Холандия, като улеснява агресивното данъчно планиране, лишава другите държави-членки на ЕС от 11,2 млрд. евро данъчни приходи;

 • Схемата за измама cum-ex ясно показва, че многостранните, а не двустранните данъчни споразумения са пътят напред;

 • Източниците и разследващите журналисти трябва да бъдат много по-добре защитени и да се създаде фонд на ЕС за подпомагане на разследващите журналисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във