Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Европарите изиграха лоша шега на бюджета

Колко точно са важни европейските пари за страната ни, се вижда от отчета на Министерството на финансите за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2017 г. (към 30 юни), одобрен от Министерския съвет.

През изминалата година ведомството на Владислав Горанов гордо отчете "най-значителното превишение на приходите над разходите по КФП от 2008 г." до този момент. Казано по друг начин, това беше излишък, надхвърлящ 3 млрд. лева. Но сега ситуацията е малко по-различна - излишъкът ни се сви до 1.746 млрд. лева. И то не заради лоша събираемост на приходите, а заради европейските пари, които в края на юни бяха с 31 млн. лв. по-малко.

"Намалението на постъпленията от помощи се дължи основно на плащания през 2016 г., свързани с възстановени в началото на 2016 г. разходи от Европейската комисия към България, които са извършени в края на 2015 година. Тогава бе пикът на плащанията по проектите от предишния програмен период (2007-2013 година). Поради тази причина общите приходи и помощи по КФП са номинално по-ниски от отчетените към полугодието на 2016 г.", обясняват от Министерството на финансите.

Ако се елиминира този ефект обаче, всъщност държавната хазна е с 6.8% по-пълна. Излишъкът по националния бюджет надхвърля 1.777 млрд. лв. при 1.665 млрд. лв. за същия период на изминалата година.

Основно това повишение се дължи на данъчните постъпления. За полугодието те се увеличават с над 1 млрд. (7.8%) и достигат 14.537 млрд. лева.  

Приходите от преки данъци също бележат видим ръст. В края на юни 2017-а те са 2.771 млрд. лв., или с 9.1% повече в сравнение с отчетените преди една година 2.538 млрд. лева.

Приходите от косвени данъци също тласкат бюджетния излишък нагоре. Съпоставени с данните към юни 2016 г., постъпленията по този параграф нарастват с 275.6 млн. лв., или с 4 на сто. Сумата, събрана от ДДС, възлиза на 4.730 млрд. лв. и е с 375.3 млн. лв. (8,6%) по-голяма от постъпленията към юни 2016 година.

Ръст е отчетен и в приходите от мита. В края на полугодието те са достигнали 93.2 млн. лв., а са били 83.6 млн. лв. през предишната година.

Оказва се, че за шестмесечието държавата е събрала по-скромни суми единствено от акцизи.  От януари до юни 2017 г. от акциз в бюджета са постъпили 2.269 млрд. лв., докато събраните средства по това перо за същия период на 2016 г. възлизаха на 2.380 млрд. лева. Спадът се обяснява до голяма степен с по-сериозното поскъпване на евтините цигари, което се случи в началото на годината.

Приходите от социално- и здравноосигурителни вноски са се увеличили с малко над половин милиард и достигат 4.028 млрд. лева. Само увеличението на вноските за Държавното обществено осигуряване е "вляло" с 400 млн. лв. повече в бюджета. Положителен ефект оказва и ръстът на минималната работна заплата.

Разходите по консолидираната фискална програма също вървят нагоре. Към края на юни те възлизали на 15.735 млрд. лв., което е увеличение от 1 млрд. лв. на годишна база.

По-голямата сума на разходите през първите шест месеца на годината е свързана преди всичко с увеличения размер на социалните и здравноосигурителните плащания. Същото се е случило и с разходите за пенсии - те са увеличени през същия месец, има ръст и на осигурителните вноски за фонд пенсии на военни и полицаи (увеличени с 20 процентни пункта спрямо 2016 година).

Към края на юни страната ни е превела и 488.3 млн. лв. в общия бюджет на Евросъюза, става ясно от отчета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във