Банкеръ Daily

Финансов дневник

Европа поема и преструктурирането на банки в България

България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към Единния надзорен механизъм и началото на тясното сътрудничество между Българската народна банка и Европейската централна банка. Това ще се случи от 1 октомври.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) ще поеме функцията на орган за преструктуриране на значимите кредитни институции и трансграничните групи по смисъла. ЕСП ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции.

Като национален орган за преструктуриране на държава членка, участваща в Банковия съюз, Българската народна банка ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП с еднакви права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

С решение на Управителния съвет на БНБ Калин Христов – подуправител, ръководещ управление „Емисионно“, е определен за представител на Българската народна банка в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП.

Банките в България ще внасят също така средства в Единния фонд за преструктуриране, предназначен да финансира преструктурирането. Предварителната оценка за първоначална вноска на България в Европейския фонд за преструктуриране е в размер 81.0 милиона евро, покриваща дължимите вноски за периода от 2016 г. до 2020 г. включително, както и допълнителна гаранция от българското правителство в размер на 32.5 милиона евро, покриваща бъдещите вноски за следващите три години.

По последни данни Европейският фонд за преструктуриране на банки вече е натрупал 42 милиарда евро. Фондът се попълва чрез вноски от банките, като целта е до 2023 година да се достигне ниво от около 70 милиарда евро. Идеята е тези средства да се използват за преструктуриране на системно значими банки при криза - за да не се налага данъкоплатците да плащат за спасяването на проблемните кредитни институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във