Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Европа без граници за запор на сметки

Кредиторите вече ще имат право да искат от съда издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки на длъжници в чужбина. Това гласят промени в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), приети от парламента в последния му работен ден. Така страната ни приложи регламента на Европейския парламент и на Съвета, утвърден на 15 май 2014 година. С него бе улеснено трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.

Новият правен  инструмент e диpeĸтнo пpилoжим във вcичĸи дъpжaви члeнĸи oт 18 янyapи 2017 година. С него беше уеднаквена процедурата по налагане на запор върху банковите сметки, който ще може да се използва по всички граждански и търговски дела - без тези по обявяване в несъстоятелност, арбитражните решения, данъчни, митнически или по другите административни дела.

С поправките в ГПК ще се подобри ефикасността от действията на съдебните изпълнители в случаите, когато в отношенията между кредитора и длъжника има "трансграничен елемент". Целта е да се предотврати изчезването на имущество още преди да се е стигнало до принудително изпълнение. Наличие на трансгранично дело има тогава, когато кредиторът е с местоживеене в една държава - членка на Европейския съюз (ЕС), а съдът или банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава членка.

Според новите текстове в закона производството ще започва след молба на кредитора за издаване на европейска заповед за запор. Той ще я подава пред съда в онази държава, който е компетентен да разгледа спора по същество. Но при потребителски спорове, компетентни да издадат такава заповед, ще са само съдилищата от държавата, в която живее потребителят.

Уpeждa се и възмoжнocттa ищeцът дa имa пpaвo дa иcĸa издaвaнeтo нa eвpoпeйcĸaтa зaпoвeд пpeди пpeдявявaнe нa cпopa пpeд съда, пo вpeмe нa цялoтo cъдeбнo пpoизвoдcтвo, ĸaĸтo и cлeд пocтaнoвявaнe нa cъдeбнo peшeниe. Когато се иска предварително обезпечение при все още незаведен иск, съдилищата първо ще трябва да проверяват по представените им документи доколко би бил основателен един такъв иск. И да искат гаранция от кредитора, за да се предотврати евентуална злоупотреба.

Заповедта ще се признава от всички държави членки, без да се налага да се прибягва до допълнителни процедура по допускането й за изпълнение. Това означава, че веднъж издадена от който и да е съд в Европейския съюз, заповедта ще подлежи на директно изпълнение у нас от нашите съдебни изпълнители.

Предвидена е и процедура по оспорване на пълния или частичния отказ на съда за издаване на европейска заповед за запор, а получаването, предаването или връчването на заповедта ще се извършват от съдебни изпълнители.

Въвежда се и изискването информацията по запитванията от чуждестранните съдилища да се предоставя от Министерството на правосъдието.
 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във