Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Евронадзорът иска по 180 справки месечно от застрахователите ни

EIOPA се готви да вдигне капиталовите изисквания за бранша

S 250 bc471ac4 899a 4ee5 bcff 0e79d30ef073

Точно 180 (сто и осемдесет) справки месечно "дължат" застрахователите ни на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA). Това показват сметките на Института по застрахователно право в Швейцария, специализиран в подобни проучвания.

"Става дума за огромна административна тежест", коментира специално за "БАНКЕРЪ" Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи. Много от справките се припокриват, едва ли някой ги чете, но са абсолютно задължителни.

Евробюрокрацията - едно на ръка, но българските застрахователи са притеснени доста сериозно и във финансов аспект. Въведеното изискване за двама одитори, справки по Платежоспособност ІІ., отчети по Международните счетоводни стандарти - всичко това са големи допълнителни пари, коментира Колчакова.

Повод за разговора с нея са подготвяните промени в "Платежоспособност ІІ". Една от основните теми, която ангажира вниманието както на застрахователите, така и на регулаторните органи на европейско ниво през последните няколко месеца, е стартиралото преразглеждане на капиталовите изискванията  за застрахователите - "Платежоспособност ІІ". Системата подлежи на изменение и подобрение 5 години след влизането й в сила. Предполага се, че за този период  адресатите й, надзорните органи и потребителите на застрахователни услуги  са натрупали достатъчно опит в прилагането й и са идентифицирали евентуалните несъвършенства на директивата.

Процесът на преразглеждането й започна през февруари 2019 г. и трябва да приключи или в края на 2020 г., или в началото на 2021 година. Процедурата - до огласяването на самите предложения на Европейската комисия за изменения в директивата - преминава на няколко етапа.

Трябва да се направи и значително опростяване на изискванията за отчетност и оповестявания към застрахователите. Настоящите изисквания са не само прекалено натоварващи, но и важни елементи от тях просто не се използват. Трябва да се определи каква информация всъщност е полезна за надзорните органи и потребителите. Например, обединяването на образци без намаляване на съдържанието само увеличава разходите, без да намалява тежестта за отчитане, настояват от АБЗ.

Асоциацията на българските застрахователи участва във формирането на становището на Insurance Europe (Федерацията на застрахователните асоциации в Европа) като на свои заседания изведе няколко ключови приоритета за българския пазар и те намериха място в общото становище на европейските застрахователи. Фокусът на позицията на АБЗ беше върху олекотяването на капиталовата тежест за инвестициите в недвижима собственост, даването на възможност на дружествата, които прилагат стандартната формула да използват динамична корекция за променливост.

Става дума за това, че по "Платежоспособност II" инвестициите на застрахователните дружества в недвижими имоти са в "немилост". Изискванията на EIOPA за провизиране на тези инвестиции са направо свирепи, застрахователите вече ги избягват. А те са едни от основните институционални инвеститори във всяка икономика и по този начин не само влошават финансовите си резултати, но и ощетяват реалната икономика и възпират растежа.

Колчакова обясни, че критериите за риск на този вид инвестиции са направени на базата на данни за имотния пазар единствено на Великобритания. Това е учудващо не само поради европейското самоотлъчване на Острова, но и основно поради факта, че там този пазар е един от най-волатилните и съответно - рисковите. В мотивите да се избере точно Великобритания е надделял факта, че тази държава имаше най-големият застраховател пазар в ЕС, между 30 и 50% от общия. Но изборът вече трябва да се ревизира и да не "низвергва" този инвестиционен сегмент, за да позволява на застрахователите да подобряват доходността си.

 АБЗ изрази сериозни резерви  и към идеите на EIOPA за въвеждане на още повече изисквания към груповия надзор, предвид факта, че сега действащия  режим не е показал недостатъци, които да налагат промени.

Евронадзорът трябва да остави стабилни постановките, за които не е констатирано безспорно, че не работят, но и да промени тези, които ограничават пазарното пространство на застрахователите, тормозят ги с бюрокрация и в крайна сметка влошават резултатите от дейността им.

 

 

Бизнесът говори

Европейският застрахователен бизнес, в лицето на  Insurance Europe (Федерацията на застрахователните асоциации в Европа) подготви и изпрати много сериозно обмислен, задълбочен и подплатен със статистически доказателства отговор на консултацията на EIOPA. Отговорът на Insurance Europe съдържа над 140 страници и в продължение   на 3 месеца премина през 4 етапа на събиране на коментари, на становища и съгласуване на текстовете от страна на членовете на Insurance Europe, включително и от АБЗ. Документът е разработен и подписан съвместно от Insurance Europe, CFO forum (Европейската организация на финансовите директори в застраховането) и CRO Forum (Европейската организация на ръководителите на оценка на риска в застраховането).
Превръщането  на пропорционалността на рамката Платежоспособност II в практическа реалност, за да се избегнат ненужните административни разходи, които в крайна сметка плащат клиентите. На практика пропорционалността се прилага много малко. Това трябва да бъде адресирано, за да може рамката наистина да работи за всички субекти в посока намаляване на разходите и запазване на диверсифициран и конкурентен европейски пазар, което е само в полза на потребителите.
Ниските и отрицателните лихвени нива са реалност и е невъзможно да се предвиди точно колко по-отрицателни могат да станат. Въпреки че EIOPA се опита да направи подобни прогнози, застрахователите са на мнение, че прогнозите й са изцяло теоретични, крайни и необосновани.
Съществува глобална рамка за системен риск, но EIOPA предлага  да даде правомощия за налагане на допълнителни изисквания на националните надзорни органи. Като се има предвид цялата защита, която вече предлага Платежоспособност II, според Insurance Europe това няма смисъл и определено не е от полза за конкурентоспособността на европейските застрахователи.
Към сегашния  момент Insurance Europe, заедно с други ключови европейски браншови организации, провежда срещи с представители на европейските институции, на които представя позицията на европейските застрахователи. Същевременно хърватското председателство на ЕС работи за това темата за Платежоспособност ІІ да влезе за разглеждане на някое от следващите заседания на ECOFIN (Съвета по икономически и финансови въпроси на Съвета на ЕС).
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във