Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Евролийз Груп“ расте на лизинговия пазар с покупка на конкурент

"Евролийз Груп“ АД, което обединява инвестициите на „Еврохолд България“ АД в лизинговия сектор на Балканите,  ще придобие пряк едноличен контрол върху „Мого България” ООД - София. Компанията получи разрешение за осъществяване на концентрация от Комисията за защита на конкуренцията.

Сделка ще се извърши въз основа на Споразумение за закупуване на дялове от юни 2021 г., сключено между „Мого Финанс“ СА и "AC Mого Балканс енд Централ Ейжа" (Продавачи) и  „Евролийз Груп” (Купувач). То предвижда прехвърлянето на правото на собственост върху всичките 600 000 дяла, всеки на стойност от 10 лева, представляващи 100% от капитала на „Мого България”. Споразумението урежда няколко предварителни условия за формалното прехвърляне на дяловете, сред които е получаването на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.

Когато сумата от общите обороти на всички участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв., то те са задължени да уведомят предварително Комисията за намерението си да осъществяват концентрация.

Кандидат-купувачът съобщи, че с придобиването на „Мого България” цели да разшири присъствието си на пазара на лизингови услуги в България.

„Евролийз Груп“

е холдингово дружество, регистрирано като холандска компания с цел по-лесен достъп до финансов ресурс от международните финансови  пазари. То извършва консултиране и управление участието си в дъщерни дружества, които оперират на пазара на лизингови сделки с моторни превозни средства в страната: „Евролийз Ауто” ЕАД, „Евролийз Рент А Кар” ЕООД, „Амиго Лизинг“ ЕАД, „Ауто Плаза” ЕАД, „София Моторс“ ЕООД. Пряк контрол върху „Евролийз Груп” упражнява „Еврохолд България“, което притежава 90.01% от капитала му.

„Мого България” ООД

предоставя небанкови финансови услуги по чл.3 от Закона за кредитните институции. Дружеството извършва дейност на територията на страната, свързана с лизинг на моторни превозни средства (МПС). Капиталът му е разпределен между съдружниците „Moгo Финанс“ СА – Люксембург (25.1% от дяловете) и „AC Mого Балканс енд Централ Ейжа“ - Латвия (74.9% от дяловете). Съгласно представена информация от купувача, „Мого Финанс“ е собственик на „AC Mого Балканс енд Централ Ейжа“ и следователно упражнява краен контрол върху „Мого България”. „Мого България” не упражнява контрол върху други дружества с регистрация в България.

Купувачът „Евролийз Груп” ще получи правото да използва за ограничен период от време търговската марка, името и логото на „Мого“. Това пък съответства на необходимостта да бъде осигурен гладък преход за развитие на придобиваното предприятие след прехвърлянето на дяловете на купувача.

Анализът на КЗК е показал, че

икономическите бариери за навлизане на пазара на финансов лизинг са преодолими.

Според кандидат-купувача, пазарът на финансов лизинг на автомобили в България е силно конкурентен, като компаниите, предлагащи финансиране са над 80 – сред тях различни банкови и небанкови лизингови дружества, както и кредитни компании. Финансовият лизинг не е единствения начин за закупуване на моторно превозно средство. Другите възможности са банкови потребителски кредити, преки договори с автокъщите, които приемат покупки на разсрочено плащане и други.

Анализирайки данните от  КЗК са преценили, че пазарът на финансов лизинг у нас е динамичен и с потенциал за развитие. А тази сделка няма да се отрази върху конкуренцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във