Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврокомисията одобри две български схеми за държавни дотации

Европейската комисия одобри две български схеми за подпомагане на субсидиите за заплати за запазване на заетостта в секторите, най-засегнати от пандемията от коронавирус. Схемите са одобрени съгласно Временната рамка за държавна помощ. 

Първата схема е удължаване и изменение на схемата за субсидиране на заплатите, одобрена от Комисията на 14 април 2020 г., известна в България като схема за помощ „60/40“. Основните промени в съществуващата схема се отнасят до разширяването на мярката до три допълнителни сектора (друго образование, дентална практика и други здравни услуги) и до три допълнителни категории служители, отговарящи на условията за отпускане на помощ, както и до удължаването й до края на 2020 г. Изменената схема ще бъде финансирана в рамките на първоначално одобрения бюджет от 1,5 милиарда лева (приблизително 770 милиона евро). 

Втората схема, с прогнозен бюджет от 40 милиона лева (приблизително 20,5 милиона евро), ще предостави помощ под формата на директни безвъзмездни средства в размер на 290 лева (приблизително 148 евро) на бенефициент на месец и е отворена за компании от всякакъв размер, и самостоятелно наети лица, работещи в секторите, които са най-засегнати от пандемията от коронавирус (транспорт, хотели, ресторанти и туристически агенции). Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския социален фонд и ще продължи максимум до края на 2020 г. 

И двете мерки имат за цел да се избегнат съкращенията и да осигурят продължаване на бизнес дейностите по време на пандемията от коронавирус. 

Комисията установи, че двете схеми са в съответствие с условията, заложени във Временната рамка. По-специално, помощта ще се предоставя за период не по-дълъг от дванадесет месеца, за служители, които в противен случай биха били уволнени, и за самостоятелно наети лица, чиято стопанска дейност е негативно повлияна от избухването на пандемията от коронавирус. Също така ЕК смята, че помощта е обусловена от това, че субсидираният персонал се поддържа в непрекъсната заетост през целия период на субсидиране, както и от това че самостоятелно наетите лица, които се възползват от помощта, поддържат своята стопанска дейност за същия период. Според Еврокомисията в случай на натрупване на помощ по двете мерки, помощта ще отговаря на максималния интензитет от 80%, разрешен съгласно Временната рамка. И в случай на натрупване и на други мерки за подпомагане на заетостта, свръхкомпенсацията на разходите за заплати ще бъде изключена. 

Комисията заключи, че мерките са необходими, целесъобразни и пропорционални за борбата с настоящата икономическа криза.

Както "Банкеръ" писа, от 15 юли започва подаването на документи за държавната помощ за работодатели с цел запазване на заетостта на служителите по новия дизайн на мярката 60/40. Целта е да се запази заетостта в периода 1 юли – 30 септември. Първоначално държавната антикризисната мярка трябваше да продължи до края на месец юни – три месеца след въвеждането на извънредното положение. Тя обаче бе променена след направени анализи и достатъчен останал ресурс за това.

Компенсации ще се получават до три месеца - юли, август и септември, в размер на 60% от осигурителния доход за май 2020 г. и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски.

Фирмите трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си.

В предходните три месеца над 160 000 работници останаха на работните си места. Изплатените средства по 60/40 до момента са над 153 млн. лв. на 20 225 фирми.

Според новият дизайн на мярката, възможност за кандидатстване ще имат и структури, които са създадени от общините. Разликата с първия дизайн на мярката е, че няма да се предоставя помощ, там където се получава финансиране за възнаграждение и осигурителни вноски от държавния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във