Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврокомисията иска от България засилване на банковия надзор

Европейската комисия обяви четири специфични препоръки към България за 2019 година. Брюксел обръща внимание на необходимостта от подобряване на събирането на данъци в сектори като горивата и данъците върху доходите. Наред с това Комисията посочва, че трябва да се подобри корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемане и въвеждане в действие на новите изисквания на европейското законодателство.

ЕК отбелязва и че българските власти трябва да гарантират стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватна оценка на активите на банките, включително и за банкови обезпечения. Еврокомисията иска също така да бъде осигурен надзор чрез прилагане на рамката за борба с изпирането на пари. Както и укрепване на небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на надзора, основан на риска. Критика има по отношение на автомобилните застраховки, като е отчетено, че е необходимо насърчаване на стабилността на автомобилния застрахователен сектор чрез справяне с пазарните предизвикателства и оставащите структурните слабости.

Третата препоръка е относно икономическата политика, свързана с инвестициите. Според ЕК страната ни трябва да се фокусира върху научните изследвания и иновациите, транспорта, особено върху неговата устойчивост, управлението на водните източници, отпадъците, енергийна инфраструктура и енергийна ефективност, като се вземат предвид регионалните различия. Споменава се също така, че е необходимо подобряване на бизнес средата.

Последната препоръка се отнася за пазара на труда - ЕК иска подобряване на качеството, значението на пазара на труда и приобщаването на образованието и обучението, особено за ромите и другите групи в неравностойно положение. "Разглеждане на социалното включване чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за заетост и социални услуги и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. Подобряване на достъпа до здравни услуги, включително справяне с недостига на здравни специалисти", се казва още в европейския доклад за България. 

В съобщението на ЕК се посочва също, че България е сред страните, които трябва да продължат корекциите на макроикономическите дисбаланси.  През февруари Комисията установи наличието на дисбаланси в 13 държави членки (България, Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Португалия, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция), като в три от тях дисбалансите са прекомерни (Гърция, Италия и Кипър). Както в предходни години тези дисбаланси подлежат на постоянен специален мониторинг в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във