Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Евроинс" освободи член на надзора

Асен Христов

Тодор Атанасов Данаилов е освободен от надзорния съвет на ЗД "Евроинс" АД, става ясно от протокола от извънредното общо събрание на дружеството. Заедно с това, съобразявайки се със забраната на Комисията за финансов надзор (КФН), акционерите не са гласували предложението за избор на нов член на надзора и определяне на неговото възнаграждение, мандат и гаранция за управлението. Според проектодокументите това трябваше да бъде холандецът Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен, който преди шест месеца влезе в съвета на директорите на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. След това решение "Евроинс" остана с двама надзорници – Виолета Даракова – председател, и Ради Георгиев – член.

В съответствие с обявения дневен ред акционерите са овластили управителния съвет на застрахователя с правото в следващите пет години да взема решения за увеличение на капитала до 120 млн. лева. Това гласи една от промените в устава на дружеството.

Както в. "БАНКЕРЪ" писа в своя бр. 48 от 5 декември фондът KJK Fund II Sicav-Sif, който е част от финландската компания KJK Capital Oy, е закупил 12% от капитала на "Еврохолд България". С тази сделка холдингът, чийто председател на надзория съвет е Асен Христов, е осигурил на дъщерните си дружества общо 15.7 млн. лв. за нови инвестиции. Предвижда се основната част от средствата да бъдат използвани от "Евроинс Иншурънс Груп" - холдингово дружество, което обединява инвестициите на "Еврохолд" в застрахователния сектор на Балканите. В него влизат пет компании - по една в Румъния и в Македония, както и три у нас, в това число и "Евроинс". Парите ще се използват за засилване на капиталовата позиция на застрахователната компания и за подкрепа на стратегията й за експанзия в следващите месеци.

Като първа стъпка в изпълнение на бизнес плановете през декември миналата година ЗД "Евроинс" получи одобрение от КФН на проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 11 753 556 обикновени акции. Те се издават в резултат на решението на общото събрание за увеличение на капитала  от 11 753 556 лв. до 23 507 112 лева.

С другата промяна в устава се уточнява, че надзорният съвет ще определя кой може да представлява "Евроинс". Това са "един или повече от един от членовете на управителния съвет - изпълнителен(ни) директор(и), който (които) извършва(т) представителни действия от името на дружеството и изпълнява(т) решенията на управителния съвет". Четиричленният орган за оперативно управление на застрахователя, който в момента е в състав: Велислав Христов (председател), Йоанна Христова (изпълнителен директор), Антон Пиронски (изпълнителен директор) и Румяна Бетова (изпълнителен директор), остава без промени.

Основен акционер в ЗД "Евроинс" АД е "Еврохолд България" АД чрез "Евроинс Иншурънс Груп" АД с дял от 78.13% от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-дребни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във