Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврохолд увеличава оперативните си приходи с 18%

През януари-септември 2017 г. „Еврохолд България“ АД увеличава консолидираните си оперативни приходи с 18% спрямо същия период на предходната година до над 880 млн. лв. Основен принос има застрахователният бизнес на групата в региона на Източна Европа, обединен в подхолдинга „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ). 

 Приходите от застрахователна дейност на холдинга нарастват с 21% за година до близо 715 млн. лв, а оперативната печалба на застрахователния холдинг се удвоява до 27.3 млн. лв. Автомобилният и лизинговият бизнес на „Еврохолд България“ АД, опериращи съответно под бранда „Авто Юнион“ АД и „Евролийз Груп“ ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове и реализират ръст на оперативната си печалба (в таблицата по-долу).  

Същевременно на 30 октомври 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди „BB-“ рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на „Евроинс Румъния“, което е най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на „Еврохолд България“ АД. Перспективата по рейтинга беше оценена като стабилна. Агенцията присъди също така “B” дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на „Еврохолд България“ АД, отново със стабилна перспектива, както и 'B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро. 

Също така на 30 октомври Комисията за финансов надзор одобри и проспекта на „Еврохолд България“ АД за увеличение на капитала на холдинга с над 40 млн. лв. до близо 202 млн. лв. чрез емитирането на същия брой нови акции (40 336 250), всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна - 1.3 лв.

    

Facebook logo
Бъдете с нас и във