Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Еврохолд" със стабилен кредитен рейтинг

Силен ръст бележи през първото деветмесечие на 2017 г. основния бизнес на "Еврохолд България" АД - това е застраховането. Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството. Данните отразяват и значително повишение на приходите, а също  на оперативните печалби от останалите стратегически бизнес линии на холдинга - продажба на автомобили и лизинг.

През първите девет месеца на годината "Еврохолд България" АД увеличава консолидираните си оперативни приходи с 18% спрямо същия период на 2016-а - до над 880 млн. лева. Основен принос има застрахователният бизнес на групата в региона на Източна Европа, обединен в подхолдинга "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ). Приходите от застрахователна дейност на холдинга нарастват с 21% за година - до близо 715 млн. лв., а оперативната печалба на застрахователния холдинг се удвоява до 27.3 млн. лева. Автомобилният и лизинговият бизнес на "Еврохолд България" АД, опериращи съответно под бранда "Авто Юнион" АД и "Евролийз Груп" ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове и реализират ръст на оперативната си печалба.

Същевременно на 30 октомври 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на "Евроинс Румъния", което е най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на "Еврохолд България" АД. Перспективата по рейтинга беше оценена като стабилна.

Агенцията присъди също така "B” дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на "Еврохолд България" АД, отново със стабилна перспектива, както и 'B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро.

"Получихме първата си оценка от една от трите водещи рейтингови агенции в света, което е част от стремежа на компанията да следва най-добрите корпоративни практики и принципи за добро корпоративно управление. С присъдения рейтинг инвеститорите имат на разположение още една гледна точка и оценка за управлението на бизнеса на холдинга. По отношение на постигнатите финансови резултати запазваме тенденцията на стабилен ръст на приходите и печалбите на трите основни бизнес линии на холдинга и през третото тримесечие. Продължаваме да подобряваме и рентабилността на основния ни бизнес", коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на "Еврохолд България" АД.

Напомняме, че на 30 октомври Комисията за финансов надзор одобри и проспекта на "Еврохолд България" АД за увеличение на капитала на холдинга с над 40 млн. лв. -  до близо 202 млн. лв. чрез емитирането на същия брой нови акции (40 336 250), всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна - 1.3 лева.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във