Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Еврохолд" с ръст от всички бизнеси

Финансовият холдинг "Еврохолд България" АД повишава значително финансовите си резултати през първото тримесечие на годината. Това показва консолидираният отчет на дружеството, публикуван на сайта на БФБ-София АД. Според резултатите на компаниите от групата през първите три месеца на 2017-а тя увеличава премийните си приходи с 16% - до 295 млн. лева.

Основен принос за по-високите приходи на групово ниво има застрахователният подхолдинг в групата - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), чийто премиен приход нараства с над 44% на годишна основа - до близо 170 млн. лева. Наред с увеличените премийни приходи ЕИГ удвоява оперативната си печалба до 8.9 млн. лева. От отчетите се вижда, че застрахователната група подобрява всички свои ключови оперативни и финансови показатели. Напомняме, че през 2016 г. ЕИГ достигна стойности по двата показателя за стабилност в сектора - капиталово изискване за платежоспособност (КИП) и минимално капиталово изискване (МКИ) над регулаторните изисквания (съгласно директива "Платежоспособност II") - съответно от 118 и 268 процента.

Другите два подхолдинга, обединяващи автомобилния и лизинговия бизнес на групата - "Авто Юнион" АД и "Евролийз Груп" ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове. За първите три месеца на 2017 г. "Авто Юнион" АД е продал повече от хиляда нови автомобила, което е над 30% ръст спрямо същия период на предходната година.    

Добрите резултати идват на фона на чувствителен подем в икономиките на страните, в които холдингът оперира. През първото тримесечие на 2017 г. Румъния и България например отбелязаха ръст на своя брутен вътрешен продукт съответно 5.6% и 3.4% на годишна база. Румънският застрахователен пазар расте с бързи темпове, достигайки най-високото си ниво от 2008 г. насам.

"Резултатите ни се дължат на ръста на всички бизнес линии и на всички основни пазари, на които оперира холдингът. Всеобщият икономически подем в региона стимулира допълнително продажбите на застрахователни продукти, нови автомобили и лизинг. Очакваме консолидираните ни приходи за 2017 г. да достигнат 1.4 млрд. лв., като техният ръст ще доведе и до повишена рентабилност на дружеството", коментира резултатите председателят на УС на "Еврохолд България" АД Кирил Бошов.

Оповестените данни са показател, че групата затвърждава добрите си резултати от 2016 г., когато консолидираните оперативни приходи на холдинга надхвърлиха 1 млрд. лв. за първи път в неговата история и компанията излезе на 6.9 млн. лв. консолидирана печалба.        

Facebook logo
Бъдете с нас и във