Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Еврохолд" с мащабни резултати

"Еврохолд България"  разраства бизнеса си и през 2018 г., отчитайки рекордни приходи за втора поред година, показва годишният неодитиран консолидиран финансов отчет на дружеството, публикуван от  БФБ. С постигнатите резултати компанията затвърждава представянето си от 2017 г., когато подобри значително оперативните и финансовите си показатели. По този начин дружеството запазва и позицията си на най-голям публичен холдинг в България и втори по големина сред всички холдингови дружества в страната.    

Консолидираните оперативни приходи на "Еврохолд" достигат 1.3 млрд. лв. за 2018 г., което е с 2.4% повече спрямо предишната година и рекордна стойност в историята на компанията. Оперативната печалба намалява с  9% за година - до 52.28 млн. лв, а нетната се свива с -26% до 18.15 млн. лв., което се дължи до голяма степен на по-ниските маржове на печалба спрямо 2017 г., при които е оперирал  през миналата година иначе печелившият застрахователен бизнес на групата, разясниха от компанията. Към края на миналата година консолидираните активи на холдинга се равняват на 1.4 млрд. лв., което е +5% ръст спрямо 2017 година.   

Ръстът на приходите на "Еврохолд" през 2018 г. се дължи най-вече на увеличения обем на продажбите  в автомобилния сегмент на групата, представен от "Авто Юнион" АД, един от най-големите дилъри и вносители на автомобили в България. Продажбите на коли растат с двуцифрени темпове, при което оперативните приходи на компанията от този бизнес нарастват с +11% спрямо предишната година до 237 млн. лв., стимулирани и от силния икономически ръст и добрата среда. Лизингът и бизнесът с управление на активи, концентрирани в "Евролийз Груп" АД и "Евро-Финанс" АД, също допринасят,  като приходите от тези два сегмента се увеличават съответно с +9% и +2% на годишна база.

Приходите от застрахователна дейност леко намаляват спрямо 2017 г. - с -2% до 987 млн. лв., но тези данни не включват постъпленията от разрастващия се застрахователен бизнес на групата в Русия, резултатите от който ще бъдат консолидирани, считано от 2019 година. В допълнение, консолидираният отчет за 2018 г. отразява единствено резултатите за едно тримесечие на новопридобитите  застрахователни дружества в Грузия и Украйна (IC Group и ERV Ukraine). Застрахователният и автомобилният бизнес на компанията, представени съответно от "Евроинс Иншурънс Груп" АД и "Авто Юнион" АД, генерират най-голяма част от приходите на групово ниво - 97% от всички постъпления през 2018-а.    

Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), подхолдингът на Еврохолд в застраховането, генерира брутен премиен приход в размер на 643 млн. лв. през 2018 г., без промяна спрямо предходната година. Дъщерните дружества на застрахователната група в България и Гърция реализират силен ръст на приходите си през годината, докато подразделението в Румъния - най-голямото в рамките на ЕИГ, се придържа към по-консервативна политика на продажби през изминалите 12 месеца и това задържа увеличението на премийния приход на групово ниво.         

През изминалите пет години премийният приход на ЕИГ расте  средно  с над 16% на годишна база. За това допринасят и успешните придобивания, реализирани от застрахователната група. През последните години пряко или чрез свои дъщерни дружества ЕИГ придоби: застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна – съответно ХДИ Застраховане и HDI Strakhuvannya, застрахователния бизнес на холандската Achmea в България - Интерамерикан, бизнеса на австралийската QBE в България и Румъния; застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк; IC Group, един от водещите застрахователи в Грузия; специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост преди това на германската ERGO, част от един от лидерите в презастраховането в глобален мащаб - Munich Re; както и значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО Евроинс.       

„През изминалата година Евроинс Иншурънс Груп продължи да надгражда върху успешните си придобивания. Ние вече се доказахме като предпочитан партньор в регионалните сделки за изкупуване на бизнес за големи компании, които излязоха от региона на ЦИЕ/ЮИЕ/ОНД. През последните пет години групата ни успя да извлече максимална стойност от тези придобивания и да постигне необходимата синергия, което допринесе за растежа ни. С всеки изминал ден ЕИГ става все по-иновативна и ориентирана към клиентите си и това ще подобри още повече представянето и резултатите ни,” коментира Георги Марков, зам.-изпълнителен директор на ЕИГ.                

В съответствие със стратегията си да се превърне в една от водещите застрахователни компании в ЦИЕ/ЮИЕ/ОНД, ЕИГ планира да продължи да разширява присъствието си в региона чрез нови придобивания и по органичен път. Същевременно компанията ще се стреми да диверсифицира продуктовия си портфейл и дистрибуционните си канали, както и да поддържа висока ликвидност и капитализация на своя бизнес. Към края на 2018 г. покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на застрахователната група е 185% при регулаторно изискване по Платежоспособност 2 - 100%.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във