Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврохолд разраства бизнеса си и през 2018 г.

Eдна от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, разраства стабилно бизнеса си и през 2018 г., отчитайки рекордни приходи за втора поред година, показва годишният неодитиран консолидиран финансов отчет на дружеството, публикуван на БФБ. С постигнатите резултати компанията затвърждава представянето си от 2017 г., когато подобри значително оперативните и финансовите си показатели. По този начин Еврохолд запазва и позицията си на най-голям публичен холдинг в България и втори по големина сред всички холдингови дружества в страната.   

Консолидираните оперативни приходи на Еврохолд достигат 1.3 млрд. лв. за 2018 г., което е с +2.4% повече спрямо предходната година и рекордна стойност в историята на компанията. Оперативната печалба намалява с -9% за година до 52.28 млн. лв, а нетната се свива с -26% до 18.15 млн. лв., което се дължи до голяма степен на по-ниските маржове на печалба спрямо 2017 г., при които оперира през миналата година иначе печелившият застрахователен бизнес на групата. Към края на миналата година консолидираните активи на холдинга се равняват на 1.4 млрд. лв., което е +5% ръст спрямо 2017 г.          

Ръстът на приходите на Еврохолд през 2018 г. се дължи най-вече на увеличения обем продажби в автомобилния сегмент на групата, представен от Авто Юнион АД, един от най-големите дилъри и вносители на автомобили в България. Продажбите на коли растат с двуцифрени темпове, при което оперативните приходи на компанията от този бизнес нарастват с +11% спрямо предишната година до 237 млн. лв., стимулирани и от силния икономически растеж и добрата среда. Лизингът и бизнесът с управление на активи, концентрирани в Евролийз Груп АД и Евро-Финанс АД, също допринасят положително като приходите от тези два сегмента се увеличават съответно с +9% и +2% на годишна база (виж графиката по-долу).

Приходите от застрахователна дейност леко намаляват спрямо 2017 г. - с -2% до 987 млн. лв., но тези данни не включват постъпленията от разрастващия се застрахователен бизнес на групата в Русия, резултатите от който ще бъдат консолидирани, считано от 2019 г. В допълнение, консолидираният отчет на Еврохолд за 2018 г. отразява единствено резултатите за едно тримесечие на новопридобитите  застрахователни дружества в Грузия и Украйна (IC Group и ERV Ukraine). Застрахователният и автомобилният бизнес на Еврохолд, представени съответно от Евроинс Иншурънс Груп АД и Авто Юнион АД, генерират най-голяма част от приходите на групово ниво - 97% от всички постъпления през 2018 г.    

Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), подхолдингът на Еврохолд в застраховането, генерира брутен премиен приход в размер на 643 млн. лв. през 2018 г., без промяна спрямо предходната година. Дъщерните дружества на застрахователната група в България и Гърция реализират силен ръст на приходите си през годината, докато подразделението в Румъния, най-голямото в рамките на ЕИГ, се придържа към по-консервативна политика на продажби през изминалите 12 месеца и това задържа увеличението на премийния приход на групово ниво.        

През изминалите пет години премийният приход на ЕИГ расте със средно над 16% на годишна база. За това допринасят и успешните придобивания, реализирани от застрахователната група. През последните години пряко или чрез свои дъщерни дружества ЕИГ придоби: застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна – съответно ХДИ Застраховане и HDI Strakhuvannya, застрахователния бизнес на холандската Achmea в България - Интерамерикан, бизнеса на австралийската QBE в България и Румъния; застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк; IC Group, един от водещите застрахователи в Грузия; специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост преди това на германската ERGO, част от един от лидерите в презастраховането в глобален мащаб - Munich Re; както и значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО Евроинс.      

„През изминалата година Евроинс Иншурънс Груп продължи да надгражда върху успешните си придобивания. Ние вече се доказахме като предпочитан партньор в регионалните сделки за изкупуване на бизнес за големи компании, които излязоха от региона на ЦИЕ/ЮИЕ/ОНД. През последните пет години групата ни успя да извлече максимална стойност от тези придобивания и да постигне необходимата синергия, което допринесе за растежа ни. С всеки изминал ден ЕИГ става все по-иновативна и ориентирана към клиентите си и това ще подобри още повече представянето и резултатите ни,” коментира Георги Марков, зам.-изпълнителен директор на ЕИГ.                

В съответствие със стратегията си да се превърне в една от водещите застрахователни компании в Централна и източна европа, Югоизточна Европа и ОНД, ЕИГ планира да продължи да разширява присъствието си в региона чрез нови придобивания и по органичен път. Същевременно компанията ще се стреми да диверсифицира продуктовия си портфейл и дистрибуционните си канали, както и да поддържа висока ликвидност и капитализация на своя бизнес. Към края на 2018 г. покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на застрахователната група е 185% при регулаторно изискване по Платежоспособност 2 - 100 процента. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във