Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Еврохолд" придобива остатъчния миноритарен дял в "Евроинс Иншурънс Груп"

Една от големите независими финансови групи в Източна Европа - "Еврохолд България" АД, ще придобие остатъчния миноритарен дял в размер на 10.64% от дъщерния си застрахователен холдинг - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ). Финансовият холдинг се договори да купи дела от фонда за дялови инвестиции South Eastern Europe Fund L.P. (SEEF), управляван от гръцкото инвестиционно дружество Global Finance.

След финализирането на сделката "Еврохолд" ще притежава 100% от капитала на ЕИГ и по този начин ще консолидира собствеността си във всички свои дъщерни дружества - "Евроинс Иншурънс Груп" АД, "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и "Евро-Финанс" АД, които оперират съответно в секторите: застраховане, продажба на автомобили, лизинг и финансово-инвестиционно посредничество. В момента "Еврохолд" държи 100% от акциите на "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и инвестиционният посредник "Евро-Финанс" АД.

През миналата година приходите на "Еврохолд" отбелязаха ръст от 18% на годишна база до 1.2 млрд. лева. Нетната печалба се увеличи с близо 140% до 24.4 млн. лв., а оперативната печалба (EBITDA) - с 65% до около 57.6 млн. лева. Собственият капитал на компанията нарасна с 86% до близо 215 млн. лв., а активите й се повишиха със 17% до 1.33 млрд. лева.

"Еврохолд България" е водеща българска компания, която развива дейност в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Компанията е мажоритарен собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в региона. "ЕИГ" оперира в осем европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в четири от тях - България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г. "ЕИГ" развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 1600 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във