Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Еврохолд" очаква 1 млрд. евро приходи от ЧЕЗ до 2025 година

Финансовата и застрахователна група "Еврохолд" обмисля да разшири бизнеса си с електроенергия към съседни страни след успешната интеграция на местните активи на чешката енергетика група ЧЕЗ.

"Еврохолд България" очаква да генерира приходи от над 1 милиард евро от енергийния си бизнес между 2021 и 2025 г., според презентация за развитието на групата, публикувана на нейния сайт.

Печалбите на "Еврохолд" България преди лихви, данъци, амортизации и амортизации (EBITDA) от операции в енергийния сегмент се очаква да надхвърлят 130 милиона евро през 2021-2025. Стойността на енергийните активи на групата се очаква да достигне 700 милиона евро до края на 2025 година.

След придобиването на активите на ЧЕЗ, Еврохолд има за цел да подобри настоящите капиталови разходи и инвестиционните програми на компаниите. Настоящата и бъдещата инвестиционна програма ще бъдат фокусирани върху надграждане и поддръжка на мрежата, иновации и технологии, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, както и обслужване и удовлетвореност на клиентите, каза групата в презентацията.

Що се отнася до другия ключов бизнес сегмент на компанията - застраховането, брутният доход от премии се очаква да надхвърли 650 милиона евро през периода 2021-2025. Общите застрахователни активи на компанията се очаква да достигнат 730 милиона евро до края на 2025 г., е посочено в презентацията. Стратегията за развитие в застрахователния сегмент включва органичен растеж, подобряване на възвръщаемостта на операциите в Румъния и България и международна експанзия.

На 10 юни Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че ще предостави до 60 милиона евро под формата на петгодишен заем на "Еврохолд", за да се разплати с централата в Прага. Тези средства обаче са само част от финансирането по сделката, чието структуриране "Еврохолд" повери на експертите от американската банка JP Morgan. Очаква се българският холдинг да използва комбинация от тези 60 млн. евро, заедно с други заеми и средствата, които успее да набере при процедурата по увеличението на капитала му. 

Специално за "БАНКЕРЪ" председателят на Надзорния съвет на холдинга Асен Христов съобщи, че постигнатото е "признание от европейските институции както за качествата на инвеститора "Еврохолд", така и за чистотата и прозрачността на сделката".

Обявената сума по сделката с ЧЕЗ е 335 милиона евро. Освен поемането на банкови заеми, холдингът стартира и процедура по увеличение на капитала чрез емисия нови акции. Публичното предлагане ще се осъществи на Българската фондова борса. "Еврохолд" ще предложи 79 млн. нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лева. При успешно записване на емисията холдингът ще набере до 100 млн. евро, които ще бъдат използвани за придобиване на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. Мениджър на публичното предлагане ще е водещият инвестиционен посредник в България – Евро-Финанс АД, а единствено в качеството й на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital.

Facebook logo
Бъдете с нас и във