Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Еврохолд" издава привилегировани акции

"Еврохолд България" АД, една от водещите независими бизнес групи в региона на Централна и Източна Европа, планира да увеличи капитала си с около 80 млн. лв. - до близо 277 млн. лв., съобщиха представители на  компанията. Средствата ще бъдат използвани за намаляване на задълженията й, за подсилване на капиталовата позиция на дъщерния застрахователен холдинг - "Евроинс Иншурънс Груп" АД, както и в подкрепа на експанзията на групата.

Увеличението на капитала на "Еврохолд България" трябва да бъде одобрено от акционерите й, което вероятно ще се  случи на извънредното общо събрание, насрочено за 22 април. Заедно с това ще се гласуват и промени в устава, които ще позволят издаването на нов вид и клас книжа, а именно привилегировани, без право на глас. Предложението на мениджърите е да бъдат  емитирани  79 010 240 нови привилегировани акции, всяка с номинал 1 лв. и с емисионна цена 1.95 лв. на всяка.

Те няма да дават право на глас в общото събрание на акционерите. Обаче гарантират на притежателите им, че ще получават  дивидент всяка година при следната схема: 6% от номиналната стойност на акция за първите пет години след вписването на емисията в Търговския регистър, 3% от номинала между шестата и десетата година и 1% след десетата година от вписването.

Увеличението на капитала на "Еврохолд България" ще се смята  за успешно, ако бъдат записани и изцяло платени поне 25.3% (20 млн.) от новите акции, уточняват от компанията. При успех холдингът ще акумулира между 39 млн. и 156 млн. лева. Мениджър на емисията ще е инвестиционният посредник "Евро-Финанс" АД.

Срокът за записване на новите книжа от акционерите е най-малко 30 дни. Общото събрание ще овласти Управителния съвет на "Еврохолд България" да взема решение за еднократно удължаване на срока за записване на акции от увеличението на капитала от 197 525 600 лв. на 276 535 840 лв. до 60 дни, съобщиха от дружеството.

 

"Еврохолд България" АД развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите му се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. "Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в Югоизточна Европа. Тя пък оперира в девет европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна и Грузия. "Евроинс Иншурънс Груп" развива дейност още в Гърция и Русия, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има над 3000 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във