Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Еврохолд" гони 1.5 млрд. приход

Силен ръст бележи през първото полугодие на 2017 г. основният бизнес на "Еврохолд България" АД - застраховането. Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството, публикуван на БФБ-София АД. Данните отразяват и значително повишение на приходите и на оперативните печалби от останалите стратегически бизнес линии на холдинга - продажба на автомобили и лизинг.

През първите шест месеца на годината "Еврохолд България" АД е увеличило консолидираните си оперативни приходи с 26% на годишна база - до над 647 млн. лева. Основен принос има застрахователният подхолдинг в групата - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), чийто премиен приход нараства с 32% на годишна основа - до 540 млн. лева. Всички дъщерни застрахователни дружества на ЕИГ, опериращи в България, в Румъния, в Македония и Украйна, повишават приходите си от застрахователни премии. Реализираната от групата консолидирана оперативна печалба за полугодието възлиза на 30.4 млн. лева.   

Другите два подхолдинга, обединяващи автомобилния и лизинговия бизнес на "Еврохолд България" АД - "Авто Юнион" АД и "Евролийз Груп" ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове и реализират ръст на оперативната си печалба. За първите шест месеца на 2017 г. "Авто Юнион" АД е продал 2358 автомобила, което е над 24% ръст спрямо същия период на предишната година и надхвърля средния за българския пазар ръст на продажбите на нови автомобили за периода (19% за второто тримесечие на 2017 г. по данни на Съюза на вносителите на автомобили в България).     

Оперативната и нетната печалба на "Еврохолд България" АД за полугодието намаляват съответно до 17.3 и 3.9 млн. лева. Причината за спада е, че през същия период на 2016 г. компанията майка генерира приход от продажба на акции в размер на близо 16 млн. лева.          

"Тенденцията за стабилен ръст на приходите и печалбите на трите основни бизнес линии на холдинга, формирана през първото тримесечие, продължи и през второто. Предвижданията ни са това да се запази и през следващото полугодие с оглед добрите икономически перспективи пред региона, което от своя страна ще резултира и в повишаване на рентабилността на компанията", каза председателят на управителния съвет на "Еврохолд България" АД Кирил Бошов. Той допълни, че очакванията му са консолидираните приходи на "Еврохолд" за 2017-а да надхвърлят 1.4 млрд. лева.

Както 'БАНКЕРЪ" вече писа през 2016 г., консолидираните оперативни приходи на холдинга преминаха 1 млрд. лв. за първи път в историята и компанията и тя излезе на консолидирана печалба от 6.9 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във