Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврогаранции за по-евтини бизнес кредити

Оцеляването на фирмите се оказва прекалено трудно, ако разчитат само на европейска кредитна подкрепа, без помощ от националните власти

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) завършва ударно 2021 г. в България - с подписването на споразумения с две банки, опериращи у нас. Това ще даде възможност за отпускането на близо 800 млн. евро под формата на кредити за бизнеса при облекчени условия. Като цяло партньорството между фонда и българските банки бе силно през цялата година. Доколко обаче бизнесът е готов да рискува с поемането на нови задължения пък дори и при по-изгодни условия, остава въпрос с повишена трудност на фона на нестихващата икономическа криза, изправила фирмите до стената. 

На 28 декември ЕИФ съобщи, че е сключено споразумение с италианската група "УниКредит", което ще позволи на банката да отпусне до 1 милиард евро финансиране на малки и средни предприятия в нашата страна, Словакия, Словения и Хърватия. Конкретно за България европейският фонд ще издаде гаранции в размер до 185 млн. лв., а от своя страна "УниКредит Булбанк" ще може да предлага заеми и други финансови продукти на малкия и среден бизнес при по-изгодни условия, включително

намалени лихвени проценти, по-дълги гратисни периоди,

по-ниски изисквания за обезпечение или удължени падежи. Заемите ще бъдат достъпни за дружествата, работещи в секторите на икономиката, най-силно засегнати от пандемията, заявиха от Европейският инвестиционен фонд, без дава посочват конкретни отрасли. 

Седмица по-рано друга кредитна институция от топ 5 на българския пазар по размер на активите - "Пощенска банка", оповести, че е подписала две нови гаранционни споразумения с ЕИФ. Те са за създаване на портфейл от кредити в размер до 650 млн. евро.

"Включването в програмата ще даде възможност на банката да предостави улеснен достъп до финансиране на бизнеса при преференциални условия, подкрепяйки ликвидните нужди и проекти на малки, средни и междинни предприятия в настоящата предизвикателна икономическа среда. Програмата е отворена за участие на компании от всички сектори, като могат да кандидатстват както малки и средни предприятия с до 250 служители и годишен оборот до 97,5 млн. лв., така и междинни компании с персонал до 500 души. Допуска се финансиране за инвестиционни и оборотни нужди, както и рефинансиране на съществуващи задължения. Програмата е отворена за кандидатстване до края на 2022 година", уточниха от "Пощенска банка". 

В края на септември Европейският инвестиционен фонд разшири партньорството и с "Обединена българска банка" (ОББ). Споразумението помежду им даде карт бланш на ОББ да създаде портфейл от 74 млн. евро за предоставяне на заеми при преференциални условия с цел преодоляване на последствията от COVID-19. Програмата допуска и пълното рефинансиране на задължения. В допълнение банката поясни, че максималният размер на финансиране на ниво кредитоискател и свързани лица е приблизително 2.2 млн. лева, като се допуска лимитирано като размер финансиране и на фирми от сектор "Земеделие". Максималният срок за инвестиционните кредити е до 120 месеца, а за оборотно нужди - до 36 месеца. 

Две споразумения с ЕИФ през годината сключи и "Райфайзенбанк България", която се очаква скоро да се слее именно с ОББ. 

Горе долу по същото време и Българската банка за развитие започна нова програма

с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд.

Схемата е в размер на 40 млн. евро и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение и самоучастие, в зависимост от проекта и бизнес историята на кандидатстващите фирми. Кредитите за компании с творчески дейности, които са сред най-засегнатите от пандемията, са до 500 хил. лева. А основни предимства са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие – 10% от търсения заем. Новосъздадените компании без кредитна история, които са с най-затруднен достъп до финансиране, могат да кандидатстват за заеми с таван до 250 хил. лева, без да е нужно да залагат имуществото си или да търсят платежоспособен съдлъжник. Гаранция за банката ще е закупеният чрез заема актив. 

Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могат да се възползват от по-добри условия по заемите: от 100 хил. до 5 милиона лева, за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца. За тях е предвидена и възможността за финансиране без обезпечение и с

намалени изисквания за собствено участие

– 2 пъти по-ниско от стандартните нива.

Изобщо активността на Европейския инвестиционен фонд у нас през последните две години се потвърждава от данните на Асоциацията на банките в България. Според тях през 2020 г. фондът е привлякъл 328 млн. евро в нови операции за финансиране на малки и средни предприятия, чрез които се дава възможност за предоставяне на почти 1.8 млрд. евро. От тази сума 1.2 млрд. евро са насочени към предоставяне на ликвидност за малки и средни предприятия, най-вече в отговор на кризата, предизвикана от коронавируса. С активното участие на банките инструментите на ЕИФ достигат до над 22 хил. дружества, около половината от които са микропредприятия.

Въпреки всичко е необходимо да се отбележи, че много компании от месеци отбелязват спад в търсенето на техните стоки и услуги и много от тях дори се борят да останат в бизнеса. Така че схемите на Европейския инвестиционен фонд реално могат да се разглеждат единствено като допълнение към инструментите на национално ниво. В този ред на мисли би следвало предприемачите да прибягват към подобни заеми при по-изгодни условия, ако смятат да правят инвестиции, особено в дигиталната и устойчива трансформация, което изисква огромни капиталови разходи.

В крайна сметка оцеляването на пазара се оказва прекалено трудно, ако се разчита само на европейска кредитна подкрепа, без гръб от националните власти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във