Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЕС променя стоките и услугите, за които се допуска намален ДДС

Съветът на ЕС постигна днес споразумение по предложение за актуализиране на правилата на ЕС относно ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС). Новите правила отразяват настоящите нужди на държавите членки и настоящите политически цели на ЕС, които са се променили значително след въвеждането на старите правила. Актуализациите гарантират, че държавите членки се третират еднакво и им дават повече гъвкавост при прилагане на намалени и нулеви ставки на ДДС. Правилата също така постепенно ще премахнат преференциалното третиране на вредни за околната среда стоки.

Съветът актуализира и модернизира списъка на стоките и услугите, за които са разрешени намалени ставки на ДДС, като вземе предвид цифровата трансформация на икономиката. Актуализацията на списъка се ръководи от редица принципи, като ползата за крайния потребител и общия интерес. Въпреки това, за да предотврати разпространението на намалени ставки, Съветът реши да ограничи броя на позициите, за които могат да се прилагат намалени ставки.

Съветът също така реши да гарантира, че всички държави членки се третират еднакво. За да се постигне това, съществуващите дерогации, които позволяват на някои държави членки да прилагат преференциални ставки за определени продукти, бяха отворени за всички държави членки, при условие че са съвместими с договорените принципи.

Добавена е и нова разпоредба в директивата за ДДС за справяне с възможни бъдещи кризи и за да се даде възможност на държавите членки да реагират бързо на извънредни обстоятелства като пандемии, хуманитарни кризи или природни бедствия.

Съветът се съгласи постепенно да премахне намалените ставки на ДДС или освобождаването от ДДС на изкопаеми горива и други стоки с подобно въздействие върху емисиите на парникови газове до 1 януари 2030 г. Намалените ставки и изключенията за химически торове и химически пестициди ще се прекратят до 1 януари 2032 г., за да имат дребните фермери повече време да се адаптират. Освен това Съветът въведе в списъка екологично чисти стоки и услуги, за които са разрешени намалени ставки, като слънчеви панели, електрически велосипеди и услуги за рециклиране на отпадъци.

Европейската комисия направи предложение за изменение на директивата на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност на 18 януари 2018 г. След като Европейският парламент излезе със становището си по предложението, Съветът официално ще приеме директивата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във