Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Ерсте Банк" продава лизинговия си бизнес в България

"Ерсте Груп  Иморент България" ЕООД продава бизнеса си у нас. Това става ясно от публикуваното през седмицата решение на Комисията за защита на конкуренцията, която е преценила, че сделката няма да доведе до бизнес концентрация на българския пазар. "Ерсте Груп Иморент България" е лизингово дружество - собственост на едноименния австрийски холдинг, който пък е част от финансовата група на една от най-големите кредитни институции в Австрия "Ерсте Банк".

Според решението на КЗК купувач на бизнеса на лизинговата компания у нас е фирмата "Финансови активи" АД. Както е посочено в доклада към решението на комисията, акционери във въпросното дружество са "Тексим Консултинг" ЕООД и "Уеб Финанс" АД. КЗК изрично посочва, че на свой ред "Тексим Консултинг" е притежание на "Тексим Банк". Що се отнася до "Уеб Финанс", негови най-големи акционери са швейцарската "ПХЛ Груп" и "Дженерал Сток инвестмънт" - българска фирма, която също има швейцарски собственик. В ръководството на "Уеб финанс" са Калин Митев и Димитър Жилев - той е член на управителния съвет на Тексимбанк".

Изтеглянето на "Ерсте Груп" от българския пазар без съмнение е предизвикано от големите за размера на компанията загуби, които тя търпи от дейността си тук. Това личи от публикувания финансов отчет на дружеството за 2014-а. Според него при нетни активи от близо 100 млн. лв., от които 91 млн. лв. са ангажирани във финансовия лизинг, то е претърпяло годишна загуба в размер на 20.15 млн. лева. Поради тази причина на проведеното на 7 май 2015-а общо събрание на "Ерсте Груп Иморент България" акционерите са взели решение капиталът на компанията да бъде намален с размера на осчетоводената загуба. След тази операция капиталът намалява до 2.77 млн. лева. Според някои експерти около тази суми вероятно се върти и цената, която "Финансови активи" се е договорила да плати на австрийците за лизинговия им бизнес у нас. Финансисти коментират, че сделката може да се окаже много печеливша за българския инвеститор, защото лизинговата компания притежава доста атрактивни имоти, които дава на лизинг. Загубите й се формират предимно заради нередовното плащане на лизинговите вноски от клиентите. Купувачът на активите й обаче е от кръга на една бизнес група, която има дългогодишен богат опит именно в събирането и преструктурирането на проблемни вземания. Освен това до края на следващата година се очаква бизнес климатът в България чувствително да се подобри. Стане ли това, бизнес имотите, особено в столицата и в големите градове в страната, отново ще бъдат търсени от платежоспособни инвеститори. При такова благоприятно развитие на събитията купувачът на лизинговия бизнес на австрийската компания у нас ще може не само бързо да върне направената инвестиция, но и да отчете сериозни печалби от нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във