Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЛИАНА МАСЕВА ПОДАДЕ ОСТАВКА ОТ НАДЗОРА НА БАНКА ДСК

Главният секретар на Министерския съвет Елиана Масева подаде оставката си от надзорния съвет на Банка ДСК. Специално за в.БАНКЕРЪ Масева, която вече е депутат от ОДС, потвърди тази информация, но заяви, че не знае дали общото събрание на банката, което се проведе на 6 юли 2001 г., се е занимавало с промени в надзорния съвет.
Оказа се, че акционерите не са разглеждали предложения за нов надзорен съвет на банката. Председателят на УС на Банка ДСК Спас Димитров пък опроверга информация на в. Капитал, като заяви, че противно на написаното там никога не е мислил да подава оставка.
На общото събрание на Банка ДСК бяха приети промените в устава й, в който бе записано, че от еднолично акционерно дружество тя става акционерно дружество, което може да има повече от един собственик. Бе решено цялата печалба на банката от 17.931 млн. лв. за 2000 г. да бъде заделена във фонд Резервен. Кей Пи Ем Джи бе одобрена от акционерите за одитор на банката за 2001 година.
Общото събрание реши Банка ДСК да емитира ипотечни облигации. Номиналният им размер ще бъде между 3 млн. и 8 млн. лв., а срокът им за погасяване от две до пет години. Всеки шест месеца по облигациите ще се плаща фиксирана лихва, чийто годишен размер ще е между 5% и 10 процента. Той ще зависи от срока за погасяване на облигациите и от икономическата конюнктура по време на тяхното емитиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във