Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Експортното застраховане няма да прекъсва

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), обяви че и  в условията на извънредно положение продължава да осигурява застрахователно покритие на своите сегашни  и бъдещи клиенти.

"Екипът на БАЕЗ ще работи в условия на засилени мерки за сигурност, за да можем да осигурим непрекъсваемост в процеса на сключване и администриране на застрахователните договори. Като превенция срещу разпространение на вируса, временно преустановяваме срещите с клиенти", съобщиха от застрахователя. Служителите на БАЕЗ ЕАД ще бъдат на разположение чрез телефон или чрез  електронна поща.

Ще бъдат приемани заявки , постъпили  чрез онлайн портала e-baez.bg, чрез електронна поща на единен адрес: [email protected], включително чрез факс 02/ 987 06 65. Освен това ще бъдат приемани заявки за нови застрахователни договори, постъпили и чрез електронна поща на някой от посочените адреси [email protected], [email protected], [email protected] или електронна поща на акаунт мениджърите в БАЕЗ, посочени на сайта на дружеството.

Ще продължи по обичайния ред приемането и обработването  на декларации (декларации за реализирани доставки, декларации за просрочени плащания, декларации за получени плащания) подадени чрез онлайн портала e-baez.bg.  Декларации, постъпили по електронната поща на единен адрес [email protected] също ще бъдат приемани и обработвани.

Претенции за застрахователно обезщетение ще бъдат приемани и по електронна поща на единен адрес [email protected]

От агенцията допълват, че подписаните застрахователни договори и допълнителни споразумения в периода на извънредното  положение могат да бъдат предоставяни и по електронна поща на единен адрес: [email protected] или чрез факс 02/ 987 06 65.

Всякаква кореспонденция може да бъде разменяна и по електронна поща.

Българска агенция за експортно застраховане е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на България. Застраховките на БАЕЗ дават възможност на българските износители да работят при по-облекчени и конкурентни условия с техните партньори - могат да предложат отсрочване на плащането по сделката, избягвайки работата на авансово плащане, предоставянето на допълнителни гаранции и издаването на акредитиви. По този начин фирмите ще могат по-ефективно да управляват своята ликвидност, като в същото време могат да получат и допълнително оборотно финансиране чрез прехвърляне на полицата в полза на тяхната обслужваща търговска банка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във