Банкеръ Daily

Финансов дневник

Екшън менте за УС на БНБ

Централната банка разреши някои платежни операции в КТБ

Квесторите на двете банки - Корпоративна и дъщерната й ТБ "Виктория" (бивша "Креди Агрикол България"), получиха в петък (15 август) разрешение от УС на БНБ да приемат платежни операции във връзка с погасяването на кредити от трети лица, които са поръчители или съдлъжници на фирмите или гражданите, получили заеми. Условието е тези взаимоотношения - за поръчителство и за съдлъжник, да са възникнали преди 1 юни 2014-а. Дадено е и позволение да се извършват операции по превалутиране на платежни нареждания, свързани с погасяването на заеми. В смисъл, че ако дългът е в евро, а плащането идва от левова сметка, сумата може да бъде конвертирана в евро, след което да се извърши погашението. Подобно разрешение е важно, защото при затварянето на Корпоративна банка на 20 юни БНБ забрани извършването на всякакви платежни операции, в това число и по превалутиране.

УС на БНБ дава също така право на квесторите да освобождават част от обезпеченията по кредитите, които са свръхгарантирани. Това може да става едва след актуализация на оценката на залозите и само ако стойността на оставащото обезпечение е не по-малка от 130% от дълга. Например преди година банката е отпуснала заем от 100 хил. лв., който е бил обезпечен с два имота, всеки на стойност от 75 хил. лв., или общо 150 хил. лева. През следващите дванадесет месеца длъжникът е погасявал кредита и настоящият му дълг е намалял до 50 хил. лева. Ако новата оценка на двата имота покаже, че всеки от тях е запазил стойността си от 75 хил. лв., квесторите могат да освободят единия като обезпечение. Защото стойността от 75 хил. лв. на другия е достатъчна, за да осигури над 130% покритие на останалия за погасяване дълг от 50 хил. лева. При пълно погасяване на цялото задължение обезпечението се освобождава.

Също така БНБ предупреждава квесторите, че всяка операция по прехвърляне на депозити и сметки с цел намаляване на размера им до гарантираните от закона 196 хил. лв. може впоследствие да бъде обезсилена. "Прехвърляне на вземане по влог в банка, поставена под специален надзор, от титуляря на влога на друго лице, което има сметка в същата банка, може да бъде обявено за недействително поради заобикаляне на размера на гаранцията по влогове, определен в чл.4, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, или увреждане интересите на кредиторите" , се казва в официалното съобщение на БНБ.

Съобщението на УС на БНБ дойде ден след като в интернет пространството се появиха поредните апокалиптични информации за това как Централната банка се готви да обезкости Корпоративна банка и дъщерната "Търговска банка "Виктория". Слуховете започнаха да се разпространяват с бясна скорост още сутринта на 14 август (виж факсимилето), когато в някои сайтове, като например jenabg.com, се появиха съобщения, че на тайно заседание БНБ е взела решение за групата на КТБ и предстои в петък да се случи нещо страшно. Имало план от осем точки, който целял ликвидацията на КТБ. Най-скандалната от предложените мерки била квесторите да могат да продават на други банки вземанията на поставените под специален надзор кредитни институции, намалени с извършените по тях обезценки (става дума за заделените провизии). Точно тази новина предизвика гневни реакции сред финанисти и бизнесмени. Председателят на Българската стопанска камара Сашо Дончев го окачестви като "транжиране на активи". Финансистът Емил Хърсев бе още по-краен: "Ако това е вярно, говорим за една чисто мародерска инициатива. Ще ви го обясня с един пример. Болният лежи и рита. А тези, от които зависи лечението, заседават. И вместо да му бият инжекция, упълномощават санитарите да разпродадат чорапите, обувките и кърпите от нощното шкафче на болния. Това е безобразие."

В същото време по сайтовете финансисти и юристи се питаха не нарушават ли подобни действия закона. Отстранените от длъжност членове на УС на Корпоративна банка пък разпространиха следното съобщение: "Ако това, което пише в медиите за разрешението, дадено от УС на БНБ на квесторите на КТБ, е вярно, то означава, че им е позволено да продават вземания на банката под номинал заради начислени обезценки (провизии). Обръщаме внимание, че това противоречи на разумната банкова практика - никога една банка не продава на загуба вземане само защото по него е начислена обезценка (провизия). Такова решение се взема, след като банката е осъществила всички предвидени в закона действия по събиране на вземането си, като чак след тяхното изчерпване би могло да се пристъпи към продажба на този актив, при което е допустима известна загуба."

За да изясни ситуацията, в. "БАНКЕРЪ" се свърза с членове на УС на БНБ, които категорично заявиха, че разпространената информация е абсолютна лъжа. Както казват руснаците: "За Волга става дума, но не за колата, а за реката."

Вярно е, че от понеделник в БНБ са се разглеждали цял куп предложения и казуси, свързани с работата на поставената под специален надзор Корпоративна банка. Сред тях е имало и едно, в което се е искало да бъде предоставена възможност на квесторите да продават вземания на КТБ под номиналната им стойност, като отстъпката не надвишава размера на заделените по вземането провизии. След обсъждания с една дузина юристи БНБ категорично е отхвърлила тази идея, защото подобни сделки били атакуеми по няколко хипотези, залегнали в различни закони.

Според предоставената на "БАНКЕРЪ" информация ръководството на Централната банка няма намерение да разрешава операции в поставената под специален надзор КТБ, които впоследствие да са обект на правни спорове. Само че явно някой от участниците в обсъжданията е побързал да разпространи невярната информация, че БНБ се готви да направи нещо страшно спрямо поставените под специален надзор банки. И по този начин в интернет пространството се спретна поредното екшън менте.

Facebook logo
Бъдете с нас и във