Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Еконт" получи от БНБ лиценз за парични преводи

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Еконт Финансови Услуги“ ЕООД.

В съобщението си централната банка пояснява, че "Еконт" е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз.

Дружеството е уведомило БНБ, че възнамерява да предоставя като допълнителна дейност изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи.

Публикуваме цялото съобщение на БНБ:

"Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Еконт Финансови Услуги“ ЕООД на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗПУПС дружеството е уведомило БНБ, че възнамерява да предоставя като допълнителна дейност платежни услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“ от ЗПУПС – изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи."

Facebook logo
Бъдете с нас и във